Centrálny register zmlúv

Obec Partizánska Ľupča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2024
Zmluva č. 6/2024 o poskytnutí dotácie
Zmluva č. 6/2024 o poskytnutí dotácie
450,00 € Obec Partizánska Lupča Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO Partizánska Ľupča
3. Máj 2024
DOHODA číslo: 2024/ZA/017
DOHODA číslo: 2024/ZA/017
15 701,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Partizánska Ľupča
29. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 605
Kúpna zmluva č. 605
0,00 € Albatros Media Slovakia s.r.o. Obec Partizánska Ľupča
19. Apríl 2024
Zmluva o mediálnej službe (spoločník)
Zmluva o mediálnej službe (spoločník)
400,00 € SPOLOČNÍK, s. r. o., Poľná 40/26, 03401 Ružomberok Obec Partizánska Ľupča
19. Apríl 2024
ZMLUVA č. 3/2024 o poskytnutí dotácie
ZMLUVA č. 3/2024 o poskytnutí dotácie
1 600,00 € Obec Partizánska Ľupča Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča
9. Apríl 2024
Zmluva č. 2-2024 o poskytnutí dotácie
Zmluva č. 2-2024 o poskytnutí dotácie
1 500,00 € Obec Partizánska Ľupča Klub stolného tenisu Lesný komposesorát Servis Partizánska Ľupča
4. Apríl 2024
Z M L U V A č. 1/2024 o poskytnutí dotácie
Z M L U V A č. 1/2024 o poskytnutí dotácie
10 000,00 € Obec Partizánska Ľupča Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Partizánska Ľupča
3. Apríl 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA - UTGARDAR
NÁJOMNÁ ZMLUVA - UTGARDAR
168,00 € Obec Partizánska Ľupča UTGARDAR
21. Marec 2024
ZMLUVA č. 324 0563 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
ZMLUVA č. 324 0563 o poskytnutí dotácie z prostrie
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Partizánska Ľupča
21. Marec 2024
DOHODA č. 24/22/054/25 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec .....
DOHODA č. 24/22/054/25 o zabezpečení podmienok vyk
169,56 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Partizánska Ľupča
13. Marec 2024
DOHODA o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP č. 309070BGU5
DOHODA o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP č. 30907
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Partizánska Ľupča
5. Marec 2024
POVERENIE k poskytovaniu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu č. 1/2023/515
POVERENIE k poskytovaniu služieb všeobecného hospo
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Partizánska Ľupča
4. Marec 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE - Region Liptov
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE - Region Liptov
0,00 € Obec Partizánska Ľupča REGION LIPTOV- oblastná organizácia cestovného ruchu
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
4/2024
11 500,00 € obec Partizánska Ľupča Obecný futbalový klub Partizánska Ľupča
26. Február 2024
Dodatok č.3 k zmluve o dielo
dodatok č.3
3 180 496,61 € DIKRA s.r.o Obec Partizánska Ľupča
23. Február 2024
DODATOK č. 2 k Mandátnej zmluve č. 32/003/23
DODATOK č. 2 k Mandátnej zmluve č. 32/003/23
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Partizánska Ľupča
22. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (OBEC - LADISLAV LIKAVČAN)
Zmluva zo dňa 18.12.2023 o budúcej zmluve o zriade
0,00 € Obec Partizánska Ľupča Ladislav Likavčan
18. Január 2024
DODATOK č.16 k Zmluve o dielo (OZO a.s.)
DODATOK č.16 k Zmluve o dielo (OZO a.s.)
0,00 € OZO, a. s. Obec Partizánska Ľupča
11. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárs
0,00 € ENVIROPOL SK s.r.o. Obec Partizánska Ľupča
2. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 854400-002-2023 zo dňa 31.05.2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 854400-002-2
0,00 € obec Partizánska Ľupča Zahradníková Anna, 366, 03215 Partizánska Ľupča