Centrálny register zmlúv

Obec Staškov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Nájomná zmluva
34
1 376,40 € Obec Staškov Jana Gulčíková
30. November 2023
Zmluva o výpožičke priestorov
40/2023
0,00 € Obec Staškov Mária Fujáková
30. November 2023
Nájomná zmluva
36
2 194,20 € Obec Staškov Ľubomíra Križeková
29. November 2023
Nájomná zmluva
33
3 021,60 € Obec Staškov Mária Krištofíková
28. November 2023
Zmluva o výpožičke priestorov
39/2023
0,00 € Obec Staškov Zuzana Brisudová
27. November 2023
Nájomná zmluva
071/2023
Doplnená
49,80 € Obec Staškov Ján Letko
24. November 2023
Nájomná zmluva
070/2023
16,60 € Obec Staškov Anna Turčáková
24. November 2023
Zmluva o výpožičke priestorov
38/2023
0,00 € Obec Staškov Terézia Gulčíková
22. November 2023
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
00314293/000/2023
111,00 € INISOFT s. r. o. Obec Staškov
22. November 2023
Nájomná zmluva
069/2023
49,80 € Obec Staškov Mária Turiaková
16. November 2023
Zmluva o výpožičke priestorov
37/2023
50,00 € Obec Staškov Janka Michaliskova
16. November 2023
Nájomná zmluva
068/2023
33,20 € Obec Staškov Lucia Miščíková
15. November 2023
Nájomná zmluva
067/2023
16,60 € Obec Staškov Rudolf Ferenčák
14. November 2023
Nájomná zmluva
066/2023
16,60 € Obec Staškov Mária Veselovská
13. November 2023
Zmluva o nájme
31
203,97 € Obec Staškov Mária Knižková
10. November 2023
Hromadná licenčná zmluva
VP/23/04175/004
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Staškov
10. November 2023
Zmluva o výpožičke priestorov
36/2023
50,00 € Obec Staškov Júlia Perďochová
8. November 2023
Poistná zmluva
2409274559
385,56 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Staškov
3. November 2023
Zmluva o výpožičke priestorov
35/2023
50,00 € Obec Staškov Marián Oškrobaný
30. Október 2023
Nájomná zmluva
30
113,35 € Obec Staškov Jaroslava Machovčiaková