Centrálny register zmlúv

Obec Staškov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2024
Nájomná zmluva
013/2024
33,20 € Obec Staškov Anna Pakošová
8. Apríl 2024
Nájomná zmluva
012/2024
16,60 € Obec Staškov Anna Pakošová
8. Apríl 2024
Zmluva o dielo č.OS24030133SK
04/2024/vo
29 285,32 € Metrostav DS a.s. Obec Staškov
8. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 03/2024/vo
03/2024/vo
1 625,02 € Andrej Kukurdík - SOF Obec Staškov
8. Apríl 2024
Nájomná zmluva
014/2024
33,20 € Obec Staškov Ján Perďoch
5. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke priestorov
Z19/2024
50,00 € Obec Staškov Mgr. Peter Kudláček
3. Apríl 2024
Zmluva o účinkovaní
Z16/2024
325,00 € Róbert Ragan Obec Staškov
3. Apríl 2024
Zmluva o účinkovaní
Z17/2024
265,00 € Marcel Comendant Obec Staškov
3. Apríl 2024
Zmluva o účinkovaní
Z18/2024
410,00 € Stanislav Palúch Obec Staškov
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva
011/2024
16,60 € Obec Staškov Pavol Kuderavý
27. Marec 2024
Zmluva o výpožičke priestorov
Z15/2024
50,00 € Obec Staškov Mgr. Miroslava Palicová Štrkáňová
27. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2024
5/2024
4 000,00 € Obec Staškov Mažoretky EDIT Staškov
27. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochany SR
3240507
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Staškov
26. Marec 2024
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
Z14/2024
0,00 € Ľubomír Ludvik LUTEX Obec Staškov
26. Marec 2024
Nájomná zmluva
010/2024
16,60 € Obec Staškov František Kajánek
21. Marec 2024
Zmluva o výpožičke priestorov
Z13/2024
0,00 € Obec Staškov Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Staškov
15. Marec 2024
Kúpna zmluva
01/2024/VO
25 870,00 € A - AUTO, s.r.o. Obec Staškov
15. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí
4/2024
500,00 € Obec Staškov Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR
14. Marec 2024
Zmluva o výpožičke priestorov
Z12/2024
50,00 € Obec Staškov Helena Krištofíková
13. Marec 2024
Poistná zmluva
2405738612
Doplnená
3 073,85 € Generali Poisťovňa a.s. Obec Staškov