Centrálny register zmlúv

Obec Staškov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
5 200,00 € Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej Republiky Obec Staškov
16. August 2023
Kúpna zmluva č.02/2023
Kúpna zmluva č.02/2023
603,00 € Obec Staškov Mgr. art. Zuzana Buchová Holičková ArtD
15. August 2023
Zmluva o dielo 07/2023/vo
Zmluva o dielo 07/2023/vo
17 520,00 € GOLD PROJECT s.r.o. Obec Staškov
14. August 2023
Poistná zmluva č. 2409156366
Poistná zmluva č. 2409156366
0,00 € Generali Poisťovňa Obec Staškov
14. August 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/04175/002
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/04175/002
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Staškov
14. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
0,00 € adsupra s.r.o. Obec Staškov
10. August 2023
Nájomná zmluva 044/2023
Nájomná zmluva 044/2023
16,60 € Obec Staškov Vlčeková Paulína MUDr.
10. August 2023
Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univezál
Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univezál
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Staškov
10. August 2023
Municipálny úver - Univerzál Zmluva o úvere č.31/002/23
Municipálny úver - Univerzál Zmluva o úvere č.31/002/23
150 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Staškov
9. August 2023
Nájomná zmluva 042/2023
Nájomná zmluva 042/2023
16,60 € Obec Staškov Šušková Gabriela
9. August 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/04175/003
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/04175/003
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Staškov
9. August 2023
Nájomná zmluva 043/2023
Nájomná zmluva 043/2023
33,20 € Obec Staškov Korčeková Jarmila
7. August 2023
Nájomná zmluva 041/2023
Nájomná zmluva 041/2023
16,60 € Obec Staškov Urbanková Mária
4. August 2023
Nájomná zmluva 040/2023
Nájomná zmluva 040/2023
33,20 € Obec Staškov Jozek Ladislav
2. August 2023
Nájomná zmluva 038/2023
Nájomná zmluva 038/2023
33,20 € Obec Staškov Cisáriková Mária
2. August 2023
Nájomná zmluva 039/2023
Nájomná zmluva 039/2023
33,20 € Obec Staškov Šupolová Jaroslava
1. August 2023
Nájomná zmluva 037/2023
Nájomná zmluva 037/2023
33,20 € Obec Staškov Cisáriková Mária
31. Júl 2023
Nájomná zmluva 035/2023
Nájomná zmluva 035/2023
16,60 € Obec Staškov Budoš Ján
31. Júl 2023
Nájomná zmluva 036/2023
Nájomná zmluva 036 2023
33,20 € Obec Staškov Budoš Ján
31. Júl 2023
Zmluva o nájme bytových priestorov27
Zmluva o nájme bytových priestorov27
Doplnená
190,00 € Obec Staškov Padych Milan, Padychová Zdenka