Centrálny register zmlúv

Obec Staškov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2022
Kúpna zmluva 5/2022
52022
0,00 € Eva Kočnerová Obec Staškov
19. Máj 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9100777184
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Staškov
27. Máj 2022
Kúpna zmluva 08/2022/vo
08/2022/vo
0,00 € STAVOSPOL, spol. s r.o. Obec Staškov
27. Máj 2022
Kúpna zmluva 07/2022/vo
Kúpna zmluva 07/2022/vo
0,00 € SAKSON-BETÓN s.r.o. Obec Staškov
27. Máj 2022
Kúpna zmluva č. 07/2022/vo
Kúpna zmluva č. 06/2022/vo
0,00 € SAKSON-BETÓN s.r.o. Obec Staškov
8. November 2022
Hromadná licenčná zmluva č.VP/22/04175/003
Hromadná licenčná zmluva VP/22/04175/003
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Staškov
16. November 2022
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov č.22K112137
Zmluva DOXX 22K112137
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. Obec Staškov
16. November 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu
Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu
Doplnená
0,00 € JOKO-EKO, s.r.o. Obec Staškov
15. December 2022
Zmluva o dodávne elektriny č. 1332/2022
1332/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Staškov
21. December 2022
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č.1112412
1112412
0,00 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie 2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Obec Staškov
29. December 2022
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva
0,00 € Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD.s.r.o. Obec Staškov
4. Január 2023
Zmluva
Zmluva
Doplnená
0,00 € Združenie TKO SEMETEŠ n.o. Obec Staškov
10. Január 2023
Zmluva č. 172020 o poskytovaní audítorských služieb
172020
Doplnená
0,00 € D.E.A. AUDIT s.r.o. Obec Staškov
24. Február 2023
Zmluva o nájme
Zmluva o nájme
0,00 € Obec Staškov Gerátová Jana
28. Február 2023
Zmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom
Zmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom
0,00 € Zdeno Mišutka Obec Staškov
10. Marec 2023
Zmluva o nájme_Dodatok 1
Zmluva o nájme_Dodatok 1
0,00 € Obec Staškov Lukáš Husár, Silvia Bulejová
10. Marec 2023
Zmluva o výpožičke priestorov a inventára v priestoroch budovy č.90 v Staškove
Zmluva o výpožičke priestorov
0,00 € Obec Staškov Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Staškove
29. Marec 2023
Nájomná zmluva
Zmluva o nájme2
Doplnená
0,00 € Obec Staškov Krištofíková Mária
29. Marec 2023
Nájomná zmluva
Zmluva o nájme3
Doplnená
0,00 € Obec Staškov Gera Miroslav, Žilková Nikova
29. Marec 2023
Nájomná zmluva 3
Zmluva o nájme4
Doplnená
0,00 € Obec Staškov Belancová Oľga