Centrálny register zmlúv

Obec Sebedín-Bečov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
2/2024
0,00 € Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha, Tajovského 25, B. Bystrica Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
15. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
26/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
28. Marec 2024
Zmluva č. 324 1025 o poskytnutí dotácie
1/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
31. Január 2024
Dodatok č.6 k Zmluve o poskytovaní služieb
6
0,00 € Marius Pedersen, a. s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
14. December 2023
Darovacia zmluva
25/2023
0,00 € Lada Bulavová, nar. Fekiačová, Rudohorská 6449/28, 974 11 Banská Bystrica, SR Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
2. November 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
22/2023
600,00 € Ing. Monika Király, 9. mája 44/7, 960 01 Zvolen Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
16. Október 2023
Cintorínske zmluvy
21/2023
0,00 € Platitelia cintorínskeho poplatku Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
12. Október 2023
Zmluva na prenájom zasadačky
20/2023
5,00 € ANPEK očná optika, Horná 8, 974 01 Banská Bystrica Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
30. September 2023
Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta
19/2023
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
22. September 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
17/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
22. September 2023
Zmluva o vydaní a použ. kvalifik. certifikátu pre elektronickú pečať
18/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
5. September 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
15/2023
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
30. August 2023
Zmluva o dielo
14/2023
13 864,98 € Tomáš Šajgal, Na Píle 31/12, 976 33 Poniky Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
24. August 2023
Zmluva o inzercii 71 123 0108
13/2023
12,00 € REGIONPRESS, s.r.o. Pekárska 7489/40A Trnava Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
1. August 2023
Zmluva o reklame
11/2023
250,00 € E-cycling s.r.o., Nad plážou 14554/33, 974 01 Banská Bystrica Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
19. Júl 2023
Zmluva na prenájom zasadačky
10/2023
5,00 € ANPEK očná optika, Horná 8, 974 01 Banská Bystrica Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
11. Máj 2023
Zmluva č.3231015 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
9/2023
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
9. Máj 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
8/2023
15,00 € Komunálna Poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
24. Apríl 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
7/2023
3 990,80 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, Skuteckého 39, Banská Bystrica, 97401 Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
14. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
6/2023
0,00 € Ľubomír Ludvik WINDOORS, Oravská 1, 080 01 Prešov Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica