Centrálny register zmlúv

Obec Sebedín-Bečov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
7/2023
3 990,80 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, Skuteckého 39, Banská Bystrica, 97401 Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
14. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
6/2023
0,00 € Ľubomír Ludvik WINDOORS, Oravská 1, 080 01 Prešov Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
7. Apríl 2023
Cenník
-CRZ-
0,00 € Spoločnosť Pohronie a. s., Lieskovská cesta 15, Lieskovec Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
7. Apríl 2023
DODATOK Č. 2 k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom č. 16 975 / 51
2
0,00 € Marius Pedersen, a. s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
1. Apríl 2023
Dodatok č. 16 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 01.06.2003 v znení Dodatku č. 1 až 15
16
0,35 € Obec Čerín, Dolný Harmanec, Horné Pršany, Hronsek, Králiky, Riečka, Turecká, Dolná Mičiná, Nemce, Selce, Staré Hory Obec Sebedín-Bečov
13. Marec 2023
Zmluva na prenájom zasadačky
5/2023
5,00 € ANPEK očná optika, Horná 8, 974 01 Banská Bystrica Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
23. Február 2023
Dodatok č.5
5
0,00 € Marius Pedersen, a. s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
2. Február 2023
Dohoda 23/26/054/2 o zabezpečení podmienok vykonávania praxe pre UoZ v rámci projektu ,,prax pre mladých
4/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, Skuteckého 39, Banská Bystrica, 97401 Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
30. Január 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 17 026 / 01 o poskytovaní služieb
4
0,00 € Marius Pedersen, a. s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
14. Január 2023
Darovacia zmluva ZML-3-63/2021-230
2/2023
304,80 € Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
3. Január 2023
Zmluva o ukladaní odpadu na Skládku spoločnosti Pohronie a.s.,Zv.Slatina č.1186423
1/2023
0,00 € Spoločnosť Pohronie a. s., Lieskovská cesta 15, Lieskovec Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
20. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
16/2022
100,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska(DEUS) BLUMENTAL Offices, Námestie Mateja Korvína 1 811 07 Bratislava Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
20. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v sieti intranet
17/2022
120,00 € Webranet, s.r.o., Komenského 14532/12C, 974 01 B.Bystrica Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
30. November 2022
Zmluva o dielo
13/2022
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Lieskovec, Hrádocká 2718, 962 21 Lieskovec Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
12. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1
0,00 € Michal Michalko, Bečov 6, 97401 Sebedín-Bečov Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
4. Október 2022
Kúpna zmluva
9/2022
2 970,00 € Zoltán Wagner, 9. mája 3463/21, 974 01 Banská Bystrica Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Sebedín-Bečov
6. Júl 2022
Vývoz objemného odpadu
3
0,00 € Gamha, s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
3. Máj 2022
Zmluva o zavedení a realizácii systému zberu oddelene zbieraných zložiek KO
6/2022
0,00 € Detox s.r.o., Zvolenská cesta 139, 97405 Banská Bystrica Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
26. Apríl 2022
ZMLUVA O ZAVEDENÍ A REALIZÁCII SYSTÉMU ZBERU ODDELENE ZBIERANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK
-CRZ-
0,00 € Detox s.r.o., Zvolenská cesta 139, 97405 Banská Bystrica Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica