Centrálny register zmlúv

Obec Sebedín-Bečov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2022
ZMLUVA O ZAVEDENÍ A REALIZÁCII SYSTÉMU ZBERU ODDELENE ZBIERANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK
-CRZ-
0,00 € Detox s.r.o., Zvolenská cesta 139, 97405 Banská Bystrica Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
3. Máj 2022
Zmluva o zavedení a realizácii systému zberu oddelene zbieraných zložiek KO
6/2022
0,00 € Detox s.r.o., Zvolenská cesta 139, 97405 Banská Bystrica Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
6. Júl 2022
Vývoz objemného odpadu
3
0,00 € Gamha, s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
12. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1
0,00 € Michal Michalko, Bečov 6, 97401 Sebedín-Bečov Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
30. November 2022
Zmluva o dielo
13/2022
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Lieskovec, Hrádocká 2718, 962 21 Lieskovec Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
3. Január 2023
Zmluva o ukladaní odpadu na Skládku spoločnosti Pohronie a.s.,Zv.Slatina č.1186423
1/2023
0,00 € Spoločnosť Pohronie a. s., Lieskovská cesta 15, Lieskovec Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
30. Január 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 17 026 / 01 o poskytovaní služieb
4
0,00 € Marius Pedersen, a. s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
2. Február 2023
Dohoda 23/26/054/2 o zabezpečení podmienok vykonávania praxe pre UoZ v rámci projektu ,,prax pre mladých
4/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, Skuteckého 39, Banská Bystrica, 97401 Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
23. Február 2023
Dodatok č.5
5
0,00 € Marius Pedersen, a. s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
7. Apríl 2023
Cenník
-CRZ-
0,00 € Spoločnosť Pohronie a. s., Lieskovská cesta 15, Lieskovec Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
7. Apríl 2023
DODATOK Č. 2 k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom č. 16 975 / 51
2
0,00 € Marius Pedersen, a. s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
14. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
6/2023
0,00 € Ľubomír Ludvik WINDOORS, Oravská 1, 080 01 Prešov Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
5. September 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
15/2023
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
22. September 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
17/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
22. September 2023
Zmluva o vydaní a použ. kvalifik. certifikátu pre elektronickú pečať
18/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
30. September 2023
Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta
19/2023
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
16. Október 2023
Cintorínske zmluvy
21/2023
0,00 € Platitelia cintorínskeho poplatku Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
14. December 2023
Darovacia zmluva
25/2023
0,00 € Lada Bulavová, nar. Fekiačová, Rudohorská 6449/28, 974 11 Banská Bystrica, SR Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
31. Január 2024
Dodatok č.6 k Zmluve o poskytovaní služieb
6
0,00 € Marius Pedersen, a. s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
15. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
26/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica