Centrálny register zmlúv

Obec Sebedín-Bečov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. August 2023
Zmluva o dielo
14/2023
13 864,98 € Tomáš Šajgal, Na Píle 31/12, 976 33 Poniky Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
10. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DNZ3
3/2024
13 864,98 € Pôdohospodárska platobná agentúra Hraničná 12, 815 26 Bratislava Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
24. Apríl 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
7/2023
3 990,80 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, Skuteckého 39, Banská Bystrica, 97401 Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
11. Máj 2023
Zmluva č.3231015 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
9/2023
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
28. Marec 2024
Zmluva č. 324 1025 o poskytnutí dotácie
1/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
4. Október 2022
Kúpna zmluva
9/2022
2 970,00 € Zoltán Wagner, 9. mája 3463/21, 974 01 Banská Bystrica Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Sebedín-Bečov
2. November 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
22/2023
600,00 € Ing. Monika Király, 9. mája 44/7, 960 01 Zvolen Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
10. Júl 2024
ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb
4/2024
600,00 € Ing. Monika Király, 9. mája 44/7, 960 01 Zvolen Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
14. Január 2023
Darovacia zmluva ZML-3-63/2021-230
2/2023
304,80 € Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
1. August 2023
Zmluva o reklame
11/2023
250,00 € E-cycling s.r.o., Nad plážou 14554/33, 974 01 Banská Bystrica Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
20. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v sieti intranet
17/2022
120,00 € Webranet, s.r.o., Komenského 14532/12C, 974 01 B.Bystrica Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
20. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
16/2022
100,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska(DEUS) BLUMENTAL Offices, Námestie Mateja Korvína 1 811 07 Bratislava Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
9. Máj 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
8/2023
15,00 € Komunálna Poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
24. August 2023
Zmluva o inzercii 71 123 0108
13/2023
12,00 € REGIONPRESS, s.r.o. Pekárska 7489/40A Trnava Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
13. Marec 2023
Zmluva na prenájom zasadačky
5/2023
5,00 € ANPEK očná optika, Horná 8, 974 01 Banská Bystrica Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
19. Júl 2023
Zmluva na prenájom zasadačky
10/2023
5,00 € ANPEK očná optika, Horná 8, 974 01 Banská Bystrica Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
12. Október 2023
Zmluva na prenájom zasadačky
20/2023
5,00 € ANPEK očná optika, Horná 8, 974 01 Banská Bystrica Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
1. Apríl 2023
Dodatok č. 16 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 01.06.2003 v znení Dodatku č. 1 až 15
16
0,35 € Obec Čerín, Dolný Harmanec, Horné Pršany, Hronsek, Králiky, Riečka, Turecká, Dolná Mičiná, Nemce, Selce, Staré Hory Obec Sebedín-Bečov
26. Apríl 2022
ZMLUVA O ZAVEDENÍ A REALIZÁCII SYSTÉMU ZBERU ODDELENE ZBIERANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK
-CRZ-
0,00 € Detox s.r.o., Zvolenská cesta 139, 97405 Banská Bystrica Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
3. Máj 2022
Zmluva o zavedení a realizácii systému zberu oddelene zbieraných zložiek KO
6/2022
0,00 € Detox s.r.o., Zvolenská cesta 139, 97405 Banská Bystrica Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica