Centrálny register zmlúv

Obec Nemecká

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2024
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 979/2024
HM-979/2023
5,00 € Obec Nemecká Mária Michalčíková
15. Marec 2024
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 978/2024
HM-978/2024
5,00 € Obec Nemecká Ing. Alena Roštárová
16. Apríl 2024
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 985/2024
HM-985/2024
5,00 € Obec Nemecká Iveta Kmeťová
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 921/2023
HM-921/2023 - oprava
4,00 € Obec Nemecká Margita Kminiaková
19. Október 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 942/2023
HM-942/2023
4,00 € Obec Nemecká Ján Siman
27. Október 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 944/2023
HM-944/2023
4,00 € Obec Nemecká Zuzana Müllerová
8. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 951/2023
HM-951/2023
4,00 € Obec Nemecká Bc. Jana Mojžitová
8. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 955/2023
HM-955/2023
4,00 € Obec Nemecká Erika Foltányová
12. December 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 974/2023
HM-974/2023
4,00 € Obec Nemecká Erika Merešová
15. Marec 2024
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 981/2024
HM-981/2024
4,00 € Obec Nemecká Mgr. Jana Šintajová
30. Apríl 2024
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 987/2024
HM-987/2024
4,00 € Obec Nemecká Petra Koukal
2. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 889/2022
HM-889/2022
3,50 € Viera Kostúrová Obec Nemecká
2. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 888/2022
HM-888/2022
3,50 € Katarína Širgelová Obec Nemecká
23. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 892/2022
HM-892/2022
3,50 € Obec Nemecká Božena Fekiačová
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 900/2022
HM-900/2022
3,50 € Obec Nemecká Oľga Koríneková
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 901/2022
HM-901/2022
3,50 € Obec Nemecká Oľga Ružinská
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 903/2022
HM-903/2022
3,50 € Obec Nemecká Oľga Ružinská ml.
8. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 904/2022
HM-904/2022
3,50 € Obec Nemecká Petra Koukal
8. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 905/2022
HM-905/2022
3,50 € Obec Nemecká Ing. Helena Klimeková
24. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 906/2022
HM-906/2022
3,50 € Obec Nemecká Pavel Patráš