Centrálny register zmlúv

Obec Nemecká

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 920/2022
HM-920/2022
3,50 € Obec Nemecká Ing. Gabriela Škantárová
23. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 891/2022
HM-891/2022
2,50 € Obec Nemecká Oľga Slabeciusová
20. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 895/2022
HM-895/2022
2,50 € Obec Nemecká Peter Bulko
20. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 896/2022
HM-896/2022
2,50 € Obec Nemecká Jozef Murgaš
12. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 898/2022
HM-898/2022
2,50 € Obec Nemecká Peter Bulko
19. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 899/2022
HM-899/2022
2,50 € Obec Nemecká Anna Chváliková
23. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 893/2022
HM-893/2022
2,00 € Obec Nemecká Dana Vestfálová
2. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 908/2022
HM-908/2022
2,00 € Obec Nemecká Ivana Bútova
15. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 911/2022
HM-911/2022
2,00 € Obec Nemecká Zuzana Dunajská
15. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 912/2022
HM-912/2022
2,00 € Obec Nemecká Ing. Viera Sulíková
5. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 916/2022
HM-916/2022
2,00 € Obec Nemecká Marian Rusnák
5. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 917/2022
HM-917/2022
2,00 € Obec Nemecká Zdenko Štajer
27. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 921/2023
HM-921/2023
2,00 € Obec Nemecká Margita Kminiaková
8. September 2022
Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU
N-3/2022
1,20 € Obec Nemecká Packeta Slovakia s.r.o.
14. September 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ČOV-2023/179
0,95 € Obec Nemecká Mgr. Miroslav Kochan
27. Október 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ČOV-2023/180
0,95 € Obec Nemecká Elena Kotľárová
21. Jún 2022
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ČOV-2022/170
0,65 € Ľubomír Lopejský Obec Nemecká
8. September 2022
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ČOV-2022/172
0,65 € Obec Nemecká Lucia Šedivá
29. September 2022
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ČOV-2022/173
0,65 € Obec Nemecká Ema Kristofová
27. Január 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ČOV-2023/178
0,65 € Obec Nemecká Martin Štípala