Centrálny register zmlúv

Obec Nemecká

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 886/2022
HM-886/2022
5,50 € Pavel Piliar Obec Nemecká
21. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 914/2022
HM-914/2022
5,00 € Obec Nemecká Mário Zrubák
10. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 924/2023
HM-924/2023
5,00 € Obec Nemecká Mgr. Ivan Karcely
24. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 931/2023
HM-931/2023
5,00 € Obec Nemecká RNDr. Anna Mathiasová
15. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 935/2023
HM-935/2023
5,00 € Obec Nemecká Vilma Hanauerová
15. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 936/2023
HM-936/2023
5,00 € Obec Nemecká Vladimír Kološta
19. Október 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 941/2023
HM-941/2023
5,00 € Obec Nemecká Miroslava Sojaková
27. Október 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 943/2023
HM-943/2023
5,00 € Obec Nemecká Lucia Vargová
8. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 945/2023
HM-945/2023
5,00 € Obec Nemecká Oľga Môciková
8. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 947/2023
HM-947/2023
5,00 € Obec Nemecká Zdenko Šarina
8. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 949/2023
HM-949/2023
5,00 € Obec Nemecká Dana Brzáčová
8. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 952/2023
HM-952/2023
5,00 € Obec Nemecká Vladimír Szakács
8. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 957/2023
HM-957/2023
5,00 € Obec Nemecká Ing. Pavol Šperka
23. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 950/2023
HM-950/2023
5,00 € Obec Nemecká MUDr. Iveta Ružinská
30. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 968/2023
HM-968/2023
5,00 € Obec Nemecká Daniel Plško
30. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 970/2023
HM-970/2023
5,00 € Obec Nemecká Pavel Patráš
30. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 972/2023
HM-972/2023
5,00 € Obec Nemecká František Čunderlík
12. December 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 973/2023
HM-973/2023
5,00 € Obec Nemecká Erika Merešová
15. Január 2024
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 977/2023
HM-977/2023
5,00 € Obec Nemecká Juraj Šuša
13. Február 2024
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 979/2024
HM-979/2023
5,00 € Obec Nemecká Mária Michalčíková