Centrálny register zmlúv

Obec Nemecká

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 929/2023
HM-929/2023
7,00 € Obec Nemecká Dominik Kútik
16. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 930/2023
HM-930/2023
7,00 € Obec Nemecká Ivan Klinčík
6. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 932/2023
HM-932/2023
7,00 € Obec Nemecká Peter Jurčo
6. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 934/2023
HM-934/2023
7,00 € Obec Nemecká Blanka Katanová
28. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 937/2023
HM-937/2023
7,00 € Obec Nemecká Viera Povrazníková
8. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 953/2023
HM-953/2023
7,00 € Obec Nemecká Elena Tetamentiová
8. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 958/2023
HM-958/2023
7,00 € Obec Nemecká Milan Kováč
8. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 960/2023
HM-960/2023
7,00 € Obec Nemecká Milan Skladaný
8. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 959/2023
HM-959/2023
7,00 € Obec Nemecká Ľubomír Brozman
8. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 961/2023
HM-961/2023
7,00 € Obec Nemecká Ing. Eva Hiadlovská
23. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 962/2023
HM-962/2023
7,00 € Obec Nemecká Mgr. Jarmila Janušková
23. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 963/2023
HM-963/2023
7,00 € Obec Nemecká Ľubomír Širgel
23. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 966/2023
HM-966/2023
7,00 € Obec Nemecká Viera Láničková
30. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 969/2023
HM-969/2023
7,00 € Obec Nemecká Vladimír Romančík
30. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 967/2023
HM-967/2023
7,00 € Obec Nemecká Ing. Ján Tomenga
12. December 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 975/2023
HM-975/2023
7,00 € Obec Nemecká Ing. Ján Kadúch
15. Január 2024
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 976/2023
HM-976/2023
7,00 € Obec Nemecká Petra Chváliková
30. Apríl 2024
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 986/2024
HM-986/2024
7,00 € Obec Nemecká Mária Hrašková
2. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 887/2022
HM-887/2022
6,00 € Mária Kubišová Obec Nemecká
30. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 915/2022
HM-915/2022
6,00 € Obec Nemecká Tetyana Kunová