Centrálny register zmlúv

Obec Nemecká

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2023
Zmluva o zabezpečení vedenia evidencie odpadov a o zabezpečení poradenského servisu
005/2023
35,00 € ĽUPČIANKA, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš Obec Nemecká
14. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 939/2023
HM-939/2023
35,00 € Obec Nemecká Pisáková Alena
22. Január 2024
Zmluva č. 9000916/1002/2023 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
002/2004
35,00 € Obec Nemecká Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Apríl 2024
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
P-1/2024
35,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Nemecká
14. September 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
ST-dod 3/2023
33,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – mestská časť Ruži Obec Nemecká
14. September 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
ST-dod 4/2023
33,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – mestská časť Ruži Obec Nemecká
14. September 2023
Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
P-8/203
32,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Nemecká
28. Február 2023
Poistná zmluva č. 1248126717
P-1/2023
29,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Nemecká
27. Marec 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
ST-3/2020-1/2023
25,90 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – mestská časť Ruži Obec Nemecká
14. September 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
ST-dod 5/2023
24,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – mestská časť Ruži Obec Nemecká
27. Marec 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
ST-dod 1/2023
23,90 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – mestská časť Ruži Obec Nemecká
30. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 964/2023
HM-964/2023
21,00 € Obec Nemecká Ing. Matúš Siman
15. Marec 2024
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 982/2024
HM-982/2024
21,00 € Obec Nemecká Ján Peťko
30. Máj 2023
Úrazové poistenie UoZ počas projektu
P-6/2023
20,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Nemecká
31. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 938/2023
HM-938/2023
20,00 € Obec Nemecká Živický Štefan
22. Máj 2024
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 989/2024
HM-989/2024
19,00 € Obec Nemecká Mária Blaškovanová
12. December 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 971/2023
HM-971/2023
17,00 € Obec Nemecká Elena Šoučíková
13. Február 2024
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 980/2024
HM-980/2024
17,00 € Obec Nemecká PaedDr. Jozef Chleboverc
8. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 946/2023
HM-946/2023
14,00 € Obec Nemecká Mgr. Lýdia Pšenková
16. Apríl 2024
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 983/2024
HM-983/2024
14,00 € Obec Nemecká Elena Madošová