Centrálny register zmlúv

Obec Nemecká

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2024
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 980/2024
HM-980/2024
17,00 € Obec Nemecká PaedDr. Jozef Chleboverc
8. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 946/2023
HM-946/2023
14,00 € Obec Nemecká Mgr. Lýdia Pšenková
27. Marec 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
ST-dod 2/2023
13,90 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – mestská časť Ruži Obec Nemecká
17. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 925/2023
HM-925/2023
12,00 € Obec Nemecká Slávka Šebešová
16. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 927/2023
HM-927/2023
12,00 € Obec Nemecká Miroslava Sámelová
8. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 954/2023
HM-954/2023
12,00 € Obec Nemecká Anna Kohútová
8. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 956/2023
HM-956/2023
12,00 € Obec Nemecká Ivan Čonka
23. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 965/2023
HM-965/2023
12,00 € Obec Nemecká Janette Múková
20. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 894/2022
HM-894/2022
11,00 € Obec Nemecká Elena Trnovská
3. Apríl 2023
Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie počas projektu/programu
P-2/2023
10,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Nemecká
9. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 933/2023
HM-933/2023
10,00 € Obec Nemecká Božena Tištianová
6. Júl 2023
Úrazové poistenie UoZ počas projektu
P-7/2023
10,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Nemecká
30. November 2023
Úrazové poistenie UoZ počas projektu
P-9/2023
10,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Nemecká
23. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 890/2020
HM-890/2022
9,50 € Obec Nemecká Marian Čižmár
5. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 918/2022
HM-918/2022
7,50 € Obec Nemecká Oľga Koríneková
12. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 897/2022
HM-897/2022
7,00 € Obec Nemecká Ing. Ľudmila Králiková
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 922/2023
HM-922/2023
7,00 € Obec Nemecká Renáta Prochádzková
28. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 923/2023
HM-923/2023
7,00 € Obec Nemecká Ivan Bartoš
17. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 926/2023
HM-926/2023
7,00 € Obec Nemecká Janka Mistíková
20. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 928/2023
HM-928/2023
7,00 € Obec Nemecká Danka Tokárová