Centrálny register zmlúv

Obec Nemecká

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2022
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických psôb
P-1/2022
114,83 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Nemecká
27. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 940/2023
HM-940/2023
110,00 € Ing. Poláková Natália Obec Nemecká
8. August 2022
Hromadná licenčná zmluva č. VP/22/03131/001
021/2022
80,40 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Nemecká
6. Júl 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
024/2023
68,44 € Obec Nemecká Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
20. Február 2023
Zmluva o vykonávaní služieb bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. a zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
002/2023
54,00 € PYROBOSS, s.r.o., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica Obec Nemecká
3. Apríl 2023
Zmluva o nájme pozemku
N-1/2023
40,00 € Obec Nemecká Ľubomír Búda
20. Február 2023
Zmluva o zabezpečení vedenia evidencie odpadov a o zabezpečení poradenského servisu
005/2023
35,00 € ĽUPČIANKA, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš Obec Nemecká
14. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 939/2023
HM-939/2023
35,00 € Obec Nemecká Pisáková Alena
22. Január 2024
Zmluva č. 9000916/1002/2023 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
002/2004
35,00 € Obec Nemecká Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. September 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
ST-dod 3/2023
33,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – mestská časť Ruži Obec Nemecká
14. September 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
ST-dod 4/2023
33,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – mestská časť Ruži Obec Nemecká
14. September 2023
Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
P-8/203
32,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Nemecká
28. Február 2023
Poistná zmluva č. 1248126717
P-1/2023
29,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Nemecká
27. Marec 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
ST-3/2020-1/2023
25,90 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – mestská časť Ruži Obec Nemecká
14. September 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
ST-dod 5/2023
24,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – mestská časť Ruži Obec Nemecká
27. Marec 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
ST-dod 1/2023
23,90 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – mestská časť Ruži Obec Nemecká
30. November 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 964/2023
HM-964/2023
21,00 € Obec Nemecká Ing. Matúš Siman
30. Máj 2023
Úrazové poistenie UoZ počas projektu
P-6/2023
20,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Nemecká
31. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 938/2023
HM-938/2023
20,00 € Obec Nemecká Živický Štefan
12. December 2023
zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 971/2023
HM-971/2023
17,00 € Obec Nemecká Elena Šoučíková