Centrálny register zmlúv

Obec Nemecká

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. D-1/2023
D-1/2023
800,00 € Čierťaž Nemecká, o.z. Obec Nemecká
5. Január 2023
Zmluva o rozšírení mobilnej aplikácie na mobilnú aplikáciu V OBRAZE II. generácie
001/2023
696,00 € Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda Obec Nemecká
30. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
N-6/2022
605,20 € Obec Nemecká Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – mestská časť Ruži
3. Apríl 2023
Dohoda č. 23/28/054/138, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2)
014/2023
599,00 € Obec Nemecká Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
6. Júl 2023
Kúpna zmluva
023/2023
525,00 € Obec Nemecká Ing. Ján Banas, Ing. Mária Banasová
13. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2022
D-2/2022
500,00 € Stolnotenisový klub Iskra Dubová - Nemecká Obec Nemecká
18. Júl 2023
Darovacia zmluva
026/2023
500,00 € Obec Nemecká KOOR, s.r.o., Mlynské Nivy 56, 82105 Bratislava - mestská časť Ruži
27. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní výhod - Magenta odmeny pre firmy
ST-1/2023
400,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – mestská časť Ruži Obec Nemecká
14. September 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
EE-1/2023
284,04 € Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Obec Nemecká
15. December 2023
Zmluva o nájme pozemku N-2 /2023
N-2/2023
276,25 € Obec Nemecká HYDINÁREŇ ZÁMOSTIE, s.r.o.
15. Január 2024
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich osôb
P-10/2023
244,59 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Nemecká
10. Marec 2023
Zmluva o pripojení do distribučnej siete
010/2023
216,36 € SPP - distribúcia, a.s. Obec Nemecká
16. Máj 2023
Dohoda §54 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
017/2023
205,32 € Obec Nemecká Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
24. Máj 2023
DODATOK č. 2 uzatvorený ako úplné znenie ZMLUVY číslo 01092011 o zriadení Spoločného obecného úradu
020/2023
197,00 € obce združené v spoločnom úrade pre sociálne služby Obec Nemecká
15. Február 2024
Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 5/2001 zo dňa 29.10.2001
007/2024
190,44 € Obec Nemecká B-FOREST, s.r.o.
16. Máj 2023
Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
P-4/2023
154,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Nemecká
15. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií
026/2022
150,00 € Danka Barthová - PROFAX, Hronská 22, 976 97 Nemecká Obec Nemecká
3. Apríl 2023
Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
P-3/2023
147,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Nemecká
29. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb SZ/006/2022
013/2022
144,00 € NEVIA,SE Obec Nemecká
30. November 2023
Dohoda č. 23/28/054/544 - §54, Podpora udržania pracovných návykov
041/2023
136,88 € Obec Nemecká Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno