Centrálny register zmlúv

Obec Nemecká

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
034/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Nemecká
8. November 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 909/2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme HM-909/2022
0,00 € Obec Nemecká Helena Šelestová
9. November 2023
Rámcová zmluva treasury
B-3/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Nemecká
30. November 2023
Zmluva o poskytovaní zimnej údržby MK
040/2023
0,00 € Danka Barthová - PROFAX, Hronská 22, 976 97 Nemecká Obec Nemecká
30. November 2023
Dohoda §10 aktivačná činnosť
042/2023
0,00 € Obec Nemecká Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
12. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
EE-2/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Obec Nemecká
12. December 2023
Zmluva č. 0694/2023 o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečení naplnenia merateľných ukazovateľov napojenosti producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu pri zabezpečení realizácie stavby „Aglomerácia Nemecká – Predajná, Nemecká, Jasenie –
043/2023
0,00 € Obec Nemecká Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Január 2024
Zmluva o odvoze komunálneho odpadu na skládku
044/2023
0,00 € Danka Barthová - PROFAX, Hronská 22, 976 97 Nemecká Obec Nemecká
15. Január 2024
Hromadná licenčná zmluva č. VP/24/03131/001
001/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Nemecká
15. Február 2024
Dodatok č. 2 ku zmluve č. SZ026/2022
014/2022-002
0,00 € DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica Obec Nemecká
20. Február 2024
Dohoda o spolupráci
005/2024
0,00 € Obec Nemecká Oblastná organizácia cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE
25. Marec 2024
Zmluva o nakladaní s odpadmi
008/2024
0,00 € Obec Nemecká ESPIK Group, s.r.o.
25. Marec 2024
Darovacia zmluva č. 2024/800-HM
011/2024
0,00 € Obec Nemecká Ministerstvo obrany SR
2. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
012/2024
0,00 € Obec Nemecká Mgr. Eva Pavlovová