Centrálny register zmlúv

Obec Nemecká

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb
016/2019-1/2023
0,00 € Ing. Eva Kútiková, Športová ul. 34, 976 13 Slovenská Ľupča Obec Nemecká
20. Február 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/03131/001
006/2023
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Nemecká
20. Február 2023
Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta
007/2023
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Nemecká
28. Február 2023
Darovacia zmluva ZML-3-63/2021-230 Nemecká
008/2023
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad SR Obec Nemecká
17. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
012/2023
0,00 € Obec Nemecká Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
20. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
013/2023
0,00 € Obec Nemecká Ľubomír Ludvik WINDOORS
21. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. SZ026/2022
014/2022-001
0,00 € DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica Obec Nemecká
27. Marec 2023
Dodatok k dohode o voliteľnom programe Magenta Office č. 00313645
ST-6/2016-2/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – mestská časť Ruži Obec Nemecká
26. Máj 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ČOV – 2021/166
0,00 € Obec Nemecká Alica Valachová
6. Jún 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZMLUVA č. ČOV - 2021/162
0,00 € Obec Nemecká Juraj Halgaš
18. Júl 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/03131/002
025/2023
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Nemecká
15. August 2023
Príloha č. 1 k Zmluve č. SGE1029201525
025/2016-005 (príloha č. 1)
0,00 € Obec Nemecká ENVI-PAK, a.s.
30. August 2023
Zmluva o Platobnej karte
B-1/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Nemecká
30. August 2023
Zmluva o Balíkovom účte
B-2/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Nemecká
18. September 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001197-083
029/2023
0,00 € Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Nemecká
27. September 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
033/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby , pracovisko BA Obec Nemecká
27. September 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
034/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Nemecká
8. November 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 909/2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme HM-909/2022
0,00 € Obec Nemecká Helena Šelestová
9. November 2023
Rámcová zmluva treasury
B-3/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Nemecká
30. November 2023
Zmluva o poskytovaní zimnej údržby MK
040/2023
0,00 € Danka Barthová - PROFAX, Hronská 22, 976 97 Nemecká Obec Nemecká