Centrálny register zmlúv

Obec Nemecká

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2022
Kúpna zmluva
027/2022
3 182,80 € Obec Nemecká Marek Minarovjech
24. Máj 2022
Zmluva č. 800/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
010/2022
3 000,00 € Obec Nemecká Banskobystrický samosprávny kraj
30. November 2023
Zmluva o spolupráci
039/2023
3 000,00 € Obec Nemecká Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
6. Júl 2023
Zmluva č. 1132/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
022/2023
2 000,00 € Obec Nemecká Banskobystrický samosprávny kraj
24. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. D-2/2023
D-2/2023
1 930,00 € Základná organizácia Jednoty dôchodcov Nemecká Obec Nemecká
25. Máj 2022
Zmluva č. 1422 509 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
011/2022
1 400,00 € Obec Nemecká Dobrovoľná požiarna ochrana SR
20. Február 2023
Zmluva poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
004/2023
1 400,00 € Ing. Eva Kútiková - EPU, Športová ul. 1037/34, 976 13 Slovenská Ľupča Obec Nemecká
22. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5/2022
D-5/2022
1 390,00 € Základná organizácia Jednoty dôchodcov Nemecká Obec Nemecká
16. Máj 2023
Poistná zmluva - Havarijné poistenie motorového vozidla
P-5/2023
1 343,32 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Nemecká
24. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. D-4/2023
D-4/2023
1 200,00 € V-FIT Club, kulturistický oddiel Obec Nemecká
12. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. FP-1/2022
FP-1/2022
1 000,00 € Jozef Skladaný Obec Nemecká
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
N-4/2022
1 000,00 € Obec Nemecká Pasienkovo-urbárske pozemkové spoločenstvo Dubová
28. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
FP-2/2022
1 000,00 € Mgr. Ivan Haľak Obec Nemecká
24. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. FP-1/2023
FP-1/2023
1 000,00 € Jozef Skladaný Obec Nemecká
8. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. FP-2/2023
FP-2/2023
1 000,00 € Mgr. Ivan Haľak Obec Nemecká
4. Október 2022
Kúpna zmluva
024/2022
954,00 € Obec Nemecká Mgr. Zuzana Lokšová
23. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2022
D-3/2022
840,00 € V-FIT Club, kulturistický oddiel Obec Nemecká
13. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2022
D-4/2022
800,00 € Čierťáž Nemecká, o.z. Obec Nemecká
30. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o vedení účtovníctva a zabezpečení ekonomickej agendy
002/2021-1
800,00 € Asset Group, s.r.o., Zlatá 29, 974 05 Banská Bystrica Obec Nemecká
24. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. D-3/2023
D-3/2023
800,00 € Stolnotenisový klub Iskra Dubová - Nemecká Obec Nemecká