Centrálny register zmlúv

Obec Timoradza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2023
Rámcová zmluva na poskytnutie služieb
R2023/874 - Rámcová zmluva na poskytnutie služieb
0,00 € TEDOS, spol. s r. o. Obec Timoradza
28. December 2023
Zmluva o spolupráci
R2023/849 - Zmluva o spolupráci
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a. s. Obec Timoradza
28. December 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
R2023/866 - Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
398,68 € Sýkorka, n. o. Obec Timoradza
21. December 2023
Zmluva o spolupráci uzat. v zmysle par. 269 a nasl. Obchodného zákonníka, Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle par. 409 a nasl. Obchodného zákonníka
R2023/798
0,00 € Fresco plus, s. r. o. Obec Timoradza
21. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 51938/2023
R2023/838 - 51938/2023
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Obec Timoradza
31. Október 2023
Zamestnávateľská zmluva - Doplnkové dôchodkové sporenie
120002773
0,00 € Obec Timoradza UNIQA d.d.s., a.s.
4. Október 2023
Kúpna zmluva o predaji nehnuteľnosti - rod. Ottová
S2023/00256
357,20 € Obec Timoradza JUDr. Marta Ottová, Jaroslava Hájková, Ing. Jozef Otto
11. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANANČNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
R2023-689
39 000,00 € MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SR Obec Timoradza
9. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
R2023/699 - 1423 108
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Timoradza
6. Júl 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely
R2023/117
0,00 € Lepšia samospráva, o. z. Obec Timoradza
6. Júl 2023
Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom
29/2023
0,00 € TEDOS, spol. s r. o. Obec Timoradza
6. Júl 2023
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve uzatvorenej 30.9.2019
R2023/658
0,00 € TEDOS, spol. s r. o. Obec Timoradza
6. Júl 2023
Zmluva o spolupráci pre dodávku ovocia a zeleniny v rámci Programu Školské ovocie a zelenina
R2023/659
0,00 € Fresco plus, s.r.o. Obec Timoradza
26. Apríl 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Nový - 133/2023
133/2023
13,27 € Obec Timoradza Milena Záprtová
26. Apríl 2023
Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody
R2023/124
0,00 € Obec Timoradza Ing. Juraj Krajčík
26. Apríl 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Nový - 22/2023
22/2023
13,27 € Obec Timoradza Juraj Adamik
26. Apríl 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Nový - 124-2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Nový - 124/2023
0,00 € Obec Timoradza Milan Mikuš
2. Marec 2023
Dodatok č. 8 ku Zmluveo dielo č 8/93 zo dňa 29.09.1993
R2023/038
0,00 € Jozef Šimo Ekostav Obec Timoradza
1. Marec 2023
Zmluva o kontrolnej činnosti
R2023/050
386,40 € EKOTEC spol. s r. o. Obec Timoradza
1. Marec 2023
Zmluva o spolupráci podľa par. 59 ods. 3 Zákona o odpadoch
R2023/061
0,00 € RECobal s. r. o. Obec Timoradza