Centrálny register zmlúv

Obec Timoradza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Marec 2023
Dodatok č. 8 ku Zmluveo dielo č 8/93 zo dňa 29.09.1993
R2023/038
0,00 € Jozef Šimo Ekostav Obec Timoradza
1. Marec 2023
Zmluva o kontrolnej činnosti
R2023/050
386,40 € EKOTEC spol. s r. o. Obec Timoradza
1. Marec 2023
Zmluva o spolupráci podľa par. 59 ods. 3 Zákona o odpadoch
R2023/061
0,00 € RECobal s. r. o. Obec Timoradza
28. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0629
0,00 € DataCentrum elektroinzácie územnej samosprávy Slovenska Obec Timoradza
28. December 2022
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20195808
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Timoradza
24. November 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Nový
131/2022
33,19 € Obec Timoradza Kornélia Pilarčíková
24. November 2022
Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody
R2022/804
0,65 € OBEC TIMORADZA ING. Martin Suchomel
21. November 2022
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
OF-738/30215-32
162,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Obec Timoradza
10. November 2022
Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Timoradza
R2022/784
0,65 € Obec Timoradza Jozef Hruška
10. November 2022
Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Timoradza
R2022/785
0,65 € Obec Timoradza Branislav Kopčan
7. September 2022
Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
R2022/706
0,00 € Janíková Jana - Obchodné činnosti Obec Timoradza
19. August 2022
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
R2022/667
0,00 € 3W Slovakia s.r.o. Obec Timoradza
5. August 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Starý
3/2022
66,38 € Obec Timoradza Elena Laššová
18. Júl 2022
Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program
59286/2022
0,00 € Tatranská mliekareň a.s. Obec Timoradza
18. Júl 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Nový
127/2022
0,00 € Lucia Hollá Obec Timoradza
1. Júl 2022
Rekonštrukcia strechy na hospodárskej budove v Timoradzi
R2022/634
5 092,73 € Radovan Pristach - K.P.I. realizácia striech Obec Timoradza
13. Máj 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Starý
20/2022
13,27 € Obec Timoradza Jozef Znášik
13. Máj 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Starý
157/2022
0,00 € Obec Timoradza Jozef Znášik
13. Máj 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Starý
158/2022
0,00 € Obec Timoradza Jozef Znášik