Centrálny register zmlúv

Obec Timoradza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Starý
157/2022
0,00 € Obec Timoradza Jozef Znášik
13. Máj 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Starý
158/2022
0,00 € Obec Timoradza Jozef Znášik
18. Júl 2022
Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program
59286/2022
0,00 € Tatranská mliekareň a.s. Obec Timoradza
18. Júl 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Nový
127/2022
0,00 € Lucia Hollá Obec Timoradza
19. August 2022
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
R2022/667
0,00 € 3W Slovakia s.r.o. Obec Timoradza
7. September 2022
Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
R2022/706
0,00 € Janíková Jana - Obchodné činnosti Obec Timoradza
28. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0629
0,00 € DataCentrum elektroinzácie územnej samosprávy Slovenska Obec Timoradza
28. December 2022
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20195808
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Timoradza
1. Marec 2023
Zmluva o spolupráci podľa par. 59 ods. 3 Zákona o odpadoch
R2023/061
0,00 € RECobal s. r. o. Obec Timoradza
2. Marec 2023
Dodatok č. 8 ku Zmluveo dielo č 8/93 zo dňa 29.09.1993
R2023/038
0,00 € Jozef Šimo Ekostav Obec Timoradza
26. Apríl 2023
Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody
R2023/124
0,00 € Obec Timoradza Ing. Juraj Krajčík
26. Apríl 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Nový - 124-2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Nový - 124/2023
0,00 € Obec Timoradza Milan Mikuš
6. Júl 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely
R2023/117
0,00 € Lepšia samospráva, o. z. Obec Timoradza
6. Júl 2023
Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom
29/2023
0,00 € TEDOS, spol. s r. o. Obec Timoradza
6. Júl 2023
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve uzatvorenej 30.9.2019
R2023/658
0,00 € TEDOS, spol. s r. o. Obec Timoradza
6. Júl 2023
Zmluva o spolupráci pre dodávku ovocia a zeleniny v rámci Programu Školské ovocie a zelenina
R2023/659
0,00 € Fresco plus, s.r.o. Obec Timoradza
31. Október 2023
Zamestnávateľská zmluva - Doplnkové dôchodkové sporenie
120002773
0,00 € Obec Timoradza UNIQA d.d.s., a.s.
21. December 2023
Zmluva o spolupráci uzat. v zmysle par. 269 a nasl. Obchodného zákonníka, Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle par. 409 a nasl. Obchodného zákonníka
R2023/798
0,00 € Fresco plus, s. r. o. Obec Timoradza
21. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 51938/2023
R2023/838 - 51938/2023
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Obec Timoradza
28. December 2023
Zmluva o spolupráci
R2023/849 - Zmluva o spolupráci
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a. s. Obec Timoradza