Centrálny register zmlúv

Obec Timoradza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANANČNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
R2023-689
39 000,00 € MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SR Obec Timoradza
1. Júl 2022
Rekonštrukcia strechy na hospodárskej budove v Timoradzi
R2022/634
5 092,73 € Radovan Pristach - K.P.I. realizácia striech Obec Timoradza
9. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
R2023/699 - 1423 108
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Timoradza
22. Marec 2024
Dodatok k rámcovej zmluve č. 004/2016 o poskytovaní služieb
R2024-013 - 004/2016
1 189,20 € HYMES MK Obec Timoradza
28. December 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
R2023/866 - Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
398,68 € Sýkorka, n. o. Obec Timoradza
1. Marec 2023
Zmluva o kontrolnej činnosti
R2023/050
386,40 € EKOTEC spol. s r. o. Obec Timoradza
4. Október 2023
Kúpna zmluva o predaji nehnuteľnosti - rod. Ottová
S2023/00256
357,20 € Obec Timoradza JUDr. Marta Ottová, Jaroslava Hájková, Ing. Jozef Otto
21. November 2022
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
OF-738/30215-32
162,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Obec Timoradza
5. August 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Starý
3/2022
66,38 € Obec Timoradza Elena Laššová
24. November 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Nový
131/2022
33,19 € Obec Timoradza Kornélia Pilarčíková
13. Máj 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Starý
20/2022
13,27 € Obec Timoradza Jozef Znášik
26. Apríl 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Nový - 133/2023
133/2023
13,27 € Obec Timoradza Milena Záprtová
26. Apríl 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Nový - 22/2023
22/2023
13,27 € Obec Timoradza Juraj Adamik
10. November 2022
Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Timoradza
R2022/784
0,65 € Obec Timoradza Jozef Hruška
10. November 2022
Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Timoradza
R2022/785
0,65 € Obec Timoradza Branislav Kopčan
24. November 2022
Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody
R2022/804
0,65 € OBEC TIMORADZA ING. Martin Suchomel
13. Máj 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Starý
157/2022
0,00 € Obec Timoradza Jozef Znášik
13. Máj 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Starý
158/2022
0,00 € Obec Timoradza Jozef Znášik
18. Júl 2022
Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program
59286/2022
0,00 € Tatranská mliekareň a.s. Obec Timoradza
18. Júl 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Nový
127/2022
0,00 € Lucia Hollá Obec Timoradza