Centrálny register zmlúv

Obec Prievaly

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Jaroslav Stanek
34/2024
80,00 € Obec Prievaly Stanek Jaroslav
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Martin Šťastný
122/2024
85,00 € Obec Prievaly Šťastný Martin
27. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
30/2022
90,00 € IPBOZ s.r.o. Koválov Obec Prievaly
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Daniela Ožvoldíková
148/2024
90,00 € Obec Prievaly Ožvoldíková Daniela
18. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Ján Miščí Záviš
103/2024
95,00 € Obec Prievaly Miščí Ján
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Dušan Žovák
142/2024
95,00 € Obec Prievaly Žovák Dušan
25. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
75/2023
100,00 € Obec Prievaly Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica
7. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Jozef Petrovič
49/2024
100,00 € Obec Prievaly Petrovič Jozef
7. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Mgr. Peter Válek
45/2024
100,00 € Obec Prievaly Mgr. Válek Peter
28. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Anežka Škrabáková
63/2024
100,00 € Obec Prievaly Škrabáková Anežka
28. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – MUDr. Anna Kmeťová
66/2024
100,00 € Obec Prievaly MUDr. Kmeťová Anna
28. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Ján Jurík
64/2024
100,00 € Obec Prievaly Jurík Ján
31. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Katarína Poláčková
68/2024
100,00 € Obec Prievaly Poláčková Katarína
18. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Jozef Záviš
90/2024
100,00 € Obec Prievaly Záviš Jozef
18. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Jozefína Hlavatá
88/2024
100,00 € Obec Prievaly Hlavatá Jozefína
18. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Terézia Cigánková
107/2024
100,00 € Obec Prievaly Cigánková Terézia
18. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Pavel Holič
102/2024
100,00 € Obec Prievaly Holič Pavel
19. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Ing. František Petráš
111/2024
100,00 € Obec Prievaly Ing. Petráš František
10. November 2022
Kúpna zmluva
42/2022
105,00 € Obec Prievaly Pavol Taraba
18. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Magdaléna Vitteková
92/2024
105,00 € Obec Prievaly Vitteková Magdaléna