Centrálny register zmlúv

Obec Prievaly

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Štefan Rubač
101/2024
50,00 € Obec Prievaly Rubač Štefan
18. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Anežka Rečná
99/2024
50,00 € Obec Prievaly Rečná Anežla
18. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Mgr. Anna Cintulová
96/2024
50,00 € Obec Prievaly Mgr. Cintulová Anna
18. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Jana Hlavatá
94/2024
50,00 € Obec Prievaly Hlavatá Jana
18. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Helena Valentová
91/2024
50,00 € Obec Prievaly Valentová Helena
19. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta - Mária Uhrínková
115/2024
50,00 € Obec Prievaly Uhrínková Mária
24. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Jozefína Vavrovičová
120/2024
50,00 € Obec Prievaly Vavrovičová Jozefína
24. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Andrea Fabianová
118/2024
50,00 € Obec Prievaly Fabianová Andrea
24. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – PaedDr. Jaroslava Juráňová
116/2024
50,00 € Obec Prievaly PaedDr. Juráňová Jaroslava
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Pavol Šeliga
147/2024
50,00 € Obec Prievaly Šeliga Pavol
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Anna Velická
145/2024
50,00 € Obec Prievaly Velická Anna
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Tibor Múčka
141/2024
50,00 € Obec Prievaly Múčka Tibor
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Jana Peterková
140/2024
50,00 € Obec Prievaly Peterková Jana
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Anton Holič
134/2024
50,00 € Obec Prievaly Holič Anton
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Jozef Oravec
129/2024
50,00 € Obec Prievaly Oravec Jozef
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Jozef Mihál
128/2024
50,00 € Obec Prievaly Mihál Jozef
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Slavomír Bílik
127/2024
50,00 € Obec Prievaly Bílik Slavomír
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Mgr. Miloslav Holič
126/2024
50,00 € Obec Prievaly Mgr. Holič Miloslav
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Margita Hílková
123/2024
50,00 € Obec Prievaly Hílková Margita
20. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Eva Olšovská
57/2024
52,50 € Obec Prievaly Olšovská Eva