Centrálny register zmlúv

Obec Prievaly

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta - Marek Uhrínek
5/2024
50,00 € Obec Prievaly Uhrínek Marek
24. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Iveta Závišová
7/2024
50,00 € Obec Prievaly Závišová Iveta
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Zuzana Výbohová
26/2024
50,00 € Obec Prievaly Výbohová Zuzana
30. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – RNDr. Boris Antal
37/2024
50,00 € Obec Prievaly RNDr. Antal Boris
30. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Peter Pišoja
36/2024
50,00 € Obec Prievaly Pišoja Peter
7. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Ing. Adrián Sýkora
44/2024
50,00 € Obec Prievaly Ing. Sýkora Adrián
7. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Anna Kalayová
42/2024
50,00 € Obec Prievaly Kalayová Anna
20. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – PhDr. Helena Sládeková
56/2024
50,00 € Obec Prievaly PHDr. Sládeková Helena
20. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Viera Uhrínková
54/2024
50,00 € Obec Prievaly Uhrínková Viera
25. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Miroslav Uhrínek
60/2024
50,00 € Obec Prievaly Uhrínek Miroslav
28. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Pavel Mihál
62/2024
50,00 € Obec Prievaly Mihál Pavel
28. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Kamila Lavríková
65/2024
50,00 € Obec Prievaly Lavríková Kamila
31. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Pavol Nemec
70/2024
50,00 € Obec Prievaly Nemec Pavol
18. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Ľubomír Baďura
87/2024
50,00 € Obec Prievaly Baďura Ľubomír
18. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Terézia Valentová
86/2024
50,00 € Obec Prievaly Valentová Terézia
18. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Alexander Jurkovič
83/2024
50,00 € Obec Prievaly Jurkovič Alexander
18. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Pavol Petráš
80/2024
50,00 € Obec Prievaly Petráš Pavol
18. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Alojz Lukáček
79/2024
50,00 € Obec Prievaly Lukáček Alojz
18. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Margita Uhrínková
75/2024
50,00 € Obec Prievaly Uhrínková Margita
18. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Marián Studenič
109/2024
50,00 € Obec Prievaly Studenič Marián