Centrálny register zmlúv

Obec Prievaly

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
3/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Prievaly
7. Február 2024
Zmluva o úhrade za používanie vlastného elektrospotrebiča v Domove dôchodcov a DSS pre dospelých Holíč
14/2024
0,00 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči Obec Prievaly
7. Február 2024
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v Domove dôchodcov a DSS pre dospelých Holíč
13/2024
0,00 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči Obec Prievaly
12. Marec 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov
18/2024
0,00 € Obec Prievaly Patrik Blažo - AUTOCENTRUM
15. Apríl 2024
Dohoda č. 24/07/060/45 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska
24/2024
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Prievaly
17. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu
28/2024
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Obec Prievaly
22. Apríl 2024
Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku
29/2024
0,00 € OZ Pomoc psíkom Obec Prievaly
18. Jún 2024
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
82/2024
0,00 € Environmentálny fond Obec Prievaly
9. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
149/2024
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Prievaly
19. Máj 2023
Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentne telefóny určená pre obce a ich obyvateľov
39/2023
1,00 € Alphabet group s.r.o. Obec Prievaly
31. August 2022
Nájomná zmluva na prenájom mantinelového systému
27/2022
1,20 € KPUH s.r.o. Obec Prievaly
6. December 2022
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
49/2022
2,40 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Prievaly
10. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta – Martina Janigová
90/2023
10,00 € Obec Prievaly Janigová Martina
28. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta – Viera Kováčová
111/2023
10,00 € Obec Prievaly Kováčová Viera
20. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčnej zmluve
31/2023
12,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Prievaly
21. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Ing. Alena Tarkošová
19/2024
12,50 € Obec Prievaly Ing. Tarkošová Alena
27. Október 2022
Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu
38/2022
15,00 € Obec Prievaly Packeta Slovakia s.r.o.
25. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Oľga Pavlovičová
61/2024
15,00 € Obec Prievaly Pavlovičová Oľga
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Pavel Pernecký
138/2024
15,00 € Obec Prievaly Pernecký Pavel
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Viktor Ochránek
137/2024
15,00 € Obec Prievaly Ochránek Viktor