Centrálny register zmlúv

Obec Prievaly

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. August 2023
Zmluva o grantovom účte
78/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Prievaly
25. August 2023
Zmluva o zabezpečení spätného zberu použiteľného textilu
77/2023
0,00 € EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU Obec Prievaly
25. August 2023
Darovacia zmluva
76/2023
0,00 € CBS consulting s.r.o. Obec Prievaly
25. August 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 02.01.2022-Peter Peterka
74/2023
0,00 € Obec Prievaly Peterka Peter
25. August 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 06.05.2019-Michal Záviš
73/2023
0,00 € Obec Prievaly Michal Záviš
30. August 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 02.01.2022-Mgr. Petra Holičová
81/2023
0,00 € Obec Prievaly Holičová Petra Mgr.
11. September 2023
Zmluva o službách VIAMO
82/2023
0,00 € VIAMO, a. s. Obec Prievaly
12. September 2023
Darovacia zmluva
84/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Prievaly
21. September 2023
Nájomná zmluva - Ing. Andrej a Mgr. Petra Holičoví
85/2023
0,00 € Obec Prievaly Ing. Andrej holič, Mgr. Petra Holičová
6. Október 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci
88/2023
0,00 € "Slovenské centrum obstarávania" Obec Prievaly
17. Október 2023
Zmluva o poskytnutí služieb pri organizácii zotavovacieho podujatia
91/2023
0,00 € Twistovo, s.r.o. Obec Prievaly
24. Október 2023
Dohoda č.23/07/010/25 o pomoci v hmotnej núdzi
94/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Prievaly
20. November 2023
Dodatok ku zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom
108/2023
0,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Obec Prievaly
30. November 2023
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
113/2023
0,00 € INISOFT s. r. o. Obec Prievaly
13. December 2023
Darovacia zmluva
115/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Prievaly
18. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
117/2023
0,00 € encare, s.r.o. Obec Prievaly
18. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
116/2023
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Obec Prievaly
6. Január 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Peter Pavlík
125/2023
0,00 € Obec Prievaly Pavlík Peter
10. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Prievaly
17. Január 2024
Kúpna zmluva
4/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Prievaly