Centrálny register zmlúv

Obec Prievaly

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí právnej služby
34/2023
110,00 € Linden law s.r.o. Obec Prievaly
30. Január 2024
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
12/2024
114,00 € TOPSET Solutions s. r. o. Obec Prievaly
31. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Zuzana Malíková
69/2024
115,00 € Obec Prievaly Malíková Zuzana
18. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Anna Závišová
95/2024
115,00 € Obec Prievaly Závišová Anna
19. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta - Rudolf Holič
114/2024
115,00 € Obec Prievaly Holič Rudolf
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Anna Pavlíková
139/2024
115,00 € Obec Prievaly Pavlíková Anna
22. Február 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2023
13/2023
118,20 € Mesto Malacky Obec Prievaly
21. November 2022
Zmluva o dielo
44/2022
120,00 € Edusteps Obec Prievaly
24. Január 2024
Zmluva o vykonávaní činnosti odborného lesného hospodára2
11/2024
120,00 € Ing. Róbert Gombárik Obec Prievaly
7. Máj 2024
Zmluva o dielo – Lýdia Kiripolská
47/2024
120,00 € Kiripolská Lýdia Obec Prievaly
18. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Katarína Škrabáková
71/2024
120,00 € Obec Prievaly Škrabáková Katarína
18. Jún 2024
Zmluva o dielo - Ladislav Valent
100/2024
120,00 € Valent Ladislav Obec Prievaly
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Ing. Terézia Pavlovičová
136/2024
120,00 € Obec Prievaly Ing. Pavlovičová Terézia
22. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Jozefa Záhradníková
32/2024
125,00 € Obec Prievaly Záhradníková Jozefa
25. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Anna Ambrová
59/2024
125,00 € Obec Prievaly Ambrová Anna
18. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Eva Ščepková
84/2024
125,00 € Obec Prievaly Ščepková Eva
18. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Silvester Oravec
73/2024
125,00 € Obec Prievaly Oravec Silvester
19. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta - Anna Holičová
113/2024
125,00 € Obec Prievaly Holičová Anna
20. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Eva Krkošková
15/2024
130,00 € Obec Prievaly Krkošková Eva
17. Apríl 2023
Kúpna zmluva
29/2023
135,00 € Obec Prievaly Peter Pavlík, Jana Pavlíková