Centrálny register zmlúv

Obec Prievaly

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
15/2023
0,00 € ZSE Energia a.s. Obec Prievaly
21. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
19/2023
0,00 € ZSE Energia a.s. Obec Prievaly
30. Marec 2023
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy
23/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Obec Prievaly
13. Apríl 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
27/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Prievaly
15. Máj 2023
Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu
37/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Prievaly
15. Máj 2023
Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky na kanalizačnej sieti
38/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť. a.s. Obec Prievaly
23. Máj 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
40/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Prievaly
26. Máj 2023
Darovacia zmluva
43/2023
0,00 € Slovenské ústredné spotrebné družstvo Obec Prievaly
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
54/2023
0,00 € PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA a.s. Obec Prievaly
3. Júl 2023
Nájomná zmluva - Peter Adamčík, Radoslava Adamčíková
62/2023
0,00 € Obec Prievaly Adamčík Peter, Adamčíková Radoslava
3. Júl 2023
Zmluva o nájme - Lukáš Polák
61/2023
0,00 € Obec Prievaly Polák Lukáš
3. Júl 2023
Zmluva o nájme - Štefan Janata
60/2023
0,00 € Obec Prievaly Janata Štefan
3. Júl 2023
Nájomná zmluva - Martin Hreha
59/2023
0,00 € Obec Prievaly Hreha Martin
3. Júl 2023
Zmluva o nájme - Michal Lapuník, Michaela Heráková
58/2023
0,00 € Obec Prievaly Lapuník Michal, Heráková Michaela
3. Júl 2023
Zmluva o nájme - Mária Lešková
57/2023
0,00 € Obec Prievaly Lešková Mária
3. Júl 2023
Zmluva o nájme - Igor Daniel, Júlia Danielová
56/2023
0,00 € Obec Prievaly Igor Daniel, Júlia Danielová
4. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
63/2023
0,00 € Daniel Lukáč Obec Prievaly
12. Júl 2023
Dodatok č. 1 k dohode č.23-07-054-28 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
14a/2023
0,00 € Obec Prievaly Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
2. August 2023
Nájomná zmluva - Jozef Oršulák
71/2023
0,00 € Obec Prievaly Oršulák Jozef
25. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
64/2023
0,00 € Nadácia EPH Obec Prievaly