Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Júl 2023
Dohoda o splátkach dlhu a Uznanie záväzku
375/2023
1 842,60 € Mesto Šala Döme Tomáš
6. Marec 2024
Kúpna zmluva
134/2024
1 834,20 € Mesto Šala Holata Martin, Mgr.
12. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
952/2023
1 730,00 € Mesto Šala Rábek Tibor
14. Jún 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
379/2023
1 700,00 € Rehák Kristián Mesto Šala
6. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí grantu č. SEeo22_02
457/2022
1 694,05 € Nadácia Pontis Mesto Šaľa
7. December 2023
Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti
856/2023
1 694,00 € Mesto Šala Slovak Telekom, a.s.
28. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby
283/2024
1 680,00 € V.I.P. protection, s. r. o. Mesto Šala
14. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
172/2023
1 620,00 € ORGANIZÁCIA SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI Mesto Šala
29. Marec 2023
Dodatok č. 2 ku servisnej zmluve č. TZ_21_0118
174/2023
1 618,00 € Siemens, s.r.o. Mesto Šala
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
346/2024
1 579,00 € ORLÍK o. z. Mesto Šala
10. Jún 2023
Lecenčná zmluva
168/2023
1 575,00 € Jarošová Dominika Mesto Šala
7. November 2023
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. 168/2023
854/2023
1 575,00 € Jarošová Dominika Mesto Šala
15. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
118/2024
1 572,00 € Bon Žur s.r.o. Mesto Šala
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku spoločne pre komunity
394/2024
1 560,00 € Nadácia SPP Mesto Šala
6. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
927/2023
1 504,00 € Mesto Šala Občianske združenie Kyvadielko
12. Júl 2023
Zmluva č. 1110/2023/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu
341/2023
1 501,00 € Nitriansky samosprávny kraj Mesto Šala
28. Apríl 2022
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
292/2022
1 500,00 € Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka Mesto Šaľa
20. Máj 2023
Zmluva o spolupráci pri televíznom vysielaní č. 200/2023
200/2023
1 500,00 € RTV KREA s.r.o. Mesto Šala
2. November 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
848/2023
1 422,00 € Mesto Šala Hlavatá Kristína
23. Február 2023
Uznanie záväzku a dohoda o splátkach dlhu
120/2023
1 421,58 € Szetei František Mesto Šala