Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. November 2022
Zmluva o spolupráci
788/2022
2 460,00 € SLOVKLIMA DEIMOS group, s.r.o. Mesto Šala
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí služieb verejného obstarávania
584/2023
2 400,00 € MP Profit PB, s. r. o. Mesto Šala
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančeného príspevku
963/2023
2 400,00 € Mesto Šala ORLÍK o. z.
22. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služieb verejného obstarávania
238/2024
2 400,00 € MP Profit VO, s. r. o. Mesto Šala
28. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
426/2024
2 400,00 € Mesto Šala Benkovič Tomáš, Ing.
20. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
262/2022
2 340,00 € V.I.P. security, s. r. o. Mesto Šaľa
5. November 2022
Zmluva o spolupráci
790/2022
2 188,00 € COOP Jednota Galanta,spotrebné družstvo Mesto Šala
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí služieb verejného obstarávania
585/2023
2 160,00 € MP Profit PB, s. r. o. Mesto Šala
18. September 2023
Zmluva o poskytnutí služieb verejného obstarávania
719/2023
2 160,00 € MP Profit PB, s. r. o. Mesto Šala
23. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
376/2022
2 100,00 € Mesto Šaľa VEČANIA
5. November 2022
Zmluva o spolupráci
786/2022
2 068,00 € Kollár Pavol, Ing.arch. Mesto Šala
28. Apríl 2022
Zmluva o verejnom predstavení tanečného divadla
277/2022
2 000,00 € Tanečné divadlo Ifjú Szivek Mesto Šaľa
18. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
568/2023
2 000,00 € Mesto Šala Služby pre seniorov n. o.
21. Máj 2024
Zmluva o obstaraní veci
294/2024
2 000,00 € Mesto Šala NUBIUM, s. r. o.
15. Júl 2022
Dodatok k Nájomnej zmluve na pozemok
542/2022
1 980,00 € Mesto Šaľa Mgr. Marek Belovič
12. Máj 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
247-2022
1 951,80 € MG DEVELOPMENT ZETA, s.r.o. Mesto Šaľa
17. Január 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
43/2024
1 930,00 € Mesto Šala JAV - AKC, s.r.o.
21. Máj 2024
Zmluva o nájme pozemku
314/2024
1 924,27 € Mesto Šala Ing. Imrich Vígh - Autoškola VIa s.r.o.
23. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
380/2022
1 900,00 € Mesto Šaľa Rodičovské združenie pri ZUŠ
7. Júl 2023
Dohoda o splátkach dlhu a Uznanie záväzku
375/2023
1 842,60 € Mesto Šala Döme Tomáš