Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
406/2024
5 930,88 € Monika Mesto Šala
14. December 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
970/2022
5 720,00 € GA-AUDIT, s.r.o. Mesto Šala
5. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
776/2023
5 569,19 € Mesto Šala NETKOM.SK s.r.o.
5. November 2022
Zmluva o spolupráci
787/2022
5 332,00 € Duslo, a.s. Mesto Šala
5. November 2022
Zmluva o spolupráci
787/2022
5 332,00 € Duslo, a.s. Mesto Šala
5. November 2022
Zmluva o spolupráci
785/2022
5 236,00 € SYNKLAD, s.r.o. Mesto Šala
27. Február 2024
Zmluva o servisnej a kontrolnej činnosti
87/2024
5 148,00 € EXTEC s.r.o. Mesto Šala
23. Február 2024
Zmluva o servisnej službe
121/2024
5 055,60 € CLEANTEX, s.r.o Mesto Šala
24. Marec 2023
Darovacia zmluva
195/2023
5 040,00 € DAJKY s. r. o. Mesto Šala
4. Máj 2022
Kúpna zmluva
331/2022
5 000,00 € Insolvency, k.s. Mesto Šaľa
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
497/2023
5 000,00 € ORLÍK o. z. Mesto Šala
20. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
721/2023
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Mesto Šala
17. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK
317/2024
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Mesto Šala
26. Október 2022
Zmluva o spolupráci
821/2022
4 500,00 € Monika Mesto Šaľa
5. November 2022
Zmluva o spolupráci
789/2022
4 396,00 € SLOVKLIMA DEIMOS group, s.r.o. Mesto Šala
19. Jún 2024
Dohoda o započítaní pohľadávok
405/2024
4 230,00 € Mesto Šala GEOS-GEODETICKÉ SLUŽBY, s.r.o.
5. Máj 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku
203/2023
3 984,73 € Mesto Šala Západoslovenská distribučná, a.s.
26. Jún 2024
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve číslo 1110020797 pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
427/2024
3 948,70 € PREMIUM Insurance Company Limited Mesto Šala
9. August 2022
Zmluva o nájme pozemku
592/2022
3 883,50 € Mesto Šaľa LF Trade s.r.o.
21. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
162/2023
3 805,00 € V.I.P. security, s. r. o. Mesto Šala