Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2022
Mandátna zmluva
461/2022
31 500,00 € Ing. Jozef Popaďák Mesto Šaľa
15. Marec 2023
Licenčná zmluva a Zmluva o poskytovaní služeb
183/2023
30 400,70 € DATALAN, a.s. Mesto Šala
19. December 2023
Zmluva o dielo
923/2023
29 996,45 € ŠEVČÍK, s.r.o. Mesto Šala
24. Október 2023
Kúpna zmluva
845/2023
27 602,70 € PLQ DEVELOPMENT s.r.o. Mesto Šala
23. Jún 2023
Rámcová dohoda o poskytnutí telekomunikačných služieb mobilného operátora
433/2023
26 000,00 € Orange Slovensko,a.s. Mesto Šala
7. September 2023
Zmluva o dielo
641/2023
25 800,00 € RTL Invest Slovakia s.r.o. Mesto Šala
26. November 2022
Zmluva o dielo a Zmluva o poskytnutí služby
930/2022
18 000,00 € Osobnyudaj.sk, s. r. o. Mesto Šala
8. August 2022
Nájomná zmluva
543/2022
17 560,57 € Mesto Šaľa KLM Šaľa a.s.
20. December 2023
Rámocvá dohoda
962/2023
16 423,00 € Creator Slovakia, s.r.o. Mesto Šala
10. Október 2023
Kúpna zmluva
793/2023
15 981,96 € Autoprofit, s.r.o. Mesto Šala
11. December 2023
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve číslo 1110020797 pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
933/2023
15 215,32 € PREMIUM Insurance Company Limited Mesto Šala
29. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
895/2023
15 000,00 € Občianske združenie JUVAMEN Mesto Šala
9. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
224/2022
13 000,00 € Fond na podporu umenia Mesto Šaľa
22. Apríl 2024
Kúpna zmluva
236/2024
12 783,60 € BONITA GROUP SERVICE SK, s. r. o. Mesto Šala
24. Marec 2023
Rámcová dohoda
184/2023
11 997,29 € Tibor Varga TSV Papier Mesto Šala
12. Marec 2024
Rámcová dohoda
155/2024
11 540,69 € Tibor Varga TSV Papier Mesto Šala
28. Jún 2024
Zmluva o výkone autorského dozoru
438/2024
11 400,00 € Z - PROJECT, s.r.o. Mesto Šala
17. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 137/2023
803/2023
11 000,00 € Miniserstvo práce, soc. vecí a rodiny Mesto Šala
31. Máj 2022
Nájomná zmluva
428/2022
10 695,43 € GG BUILDING, s.r.o. Mesto Šaľa
21. Október 2022
Zmluva o dodaní tovarov
852/2022
10 548,00 € BEGA, s. r. o. Mesto Šaľa