Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Júl 2023
Rámcová dohoda
440/2023
119 699,54 € Július Buch - BUCH Mesto Šala
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
311/2024
114 838,91 € COLAS Slovakia, a.s. Mesto Šala
24. Október 2023
Zmluva o dielo
839/2023
114 632,00 € SPORT NITRA s.r.o. Mesto Šala
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods.7 zákona o sociálnych službách
89/2024
113 400,00 € Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny Mesto Šala
24. Október 2023
Zmluva o dielo
846/2023
94 440,31 € PLQ DEVELOPMENT s.r.o. Mesto Šala
5. Máj 2023
Zmluva o dodávke plynu
229/2023
93 098,27 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mesto Šala
10. Jún 2022
Zmluva na dodanie tovaru s umiestnením a montážou
450/2022
90 621,00 € REDOX-ENEX s. r. o. Mesto Šaľa
8. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
978/2023
89 572,00 € Mesto Šala Súkromná materská škola
4. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
93/2023
88 452,00 € Miniserstvo práce, soc. vecí a rodiny Mesto Šala
24. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
51/2023
88 075,26 € Súkromná materská škola Mesto Šala
29. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
71/2024
84 828,00 € Capital Pro s.r.o. Mesto Šala
4. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov za mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
991/2022
84 396,00 € Súkromná materská škola Mesto Šala
10. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodaní tovarov s montážou č. 269/2023
868/2023
82 868,93 € MegaLan Consulting, s. r. o. Mesto Šala
20. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodaní tovarov s montážou
877/2023
82 793,33 € MegaLan Consulting, s. r. o. Mesto Šala
16. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov
85/2023
82 203,58 € Súkromná materská škola Mesto Šala
12. Máj 2023
Zmluva o dodaní tovarov s montážou
269/2023
81 469,97 € MegaLan Consulting, s. r. o. Mesto Šala
30. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
898/2023
81 186,40 € INEX - Hausgarden s.r.o. Mesto Šala
31. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
84/2023
78 964,08 € Capital Pro s.r.o. Mesto Šaľa
23. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU KZP-P04-SC411-2023-80/CWX7
586/2023
77 396,47 € Ministerstvo životného prostredia SR Mesto Šala
6. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku KŽP-PO4-SC411-2023-80/CWX7
896/2023
77 324,65 € Ministerstvo životného prostredia SR Mesto Šala