Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
186/2024
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Šala
20. Máj 2024
Licenčná smlouva - CE - dodatok č. 2
292/2024
1 380,00 € FT Technologies, a. s. Mesto Šala
6. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
893/2023
1 332,00 € Mesto Šala MENERT spol. s r.o.
4. Júl 2022
Dohoda § 54, Pomáhame utečencom (Opatrenie č. 3 Dobrovoľnícke činnosti)
524/2022
1 328,64 € Mesto Šaľa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
14. December 2022
Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým záväzkom
959/2022
1 312,25 € Kartík Patrik Mesto Šala
13. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
134/2023
1 310,00 € Nadácia TIPSPORT Mesto Šaľa
2. Marec 2023
Zmlujva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
86/2023
1 300,00 € Pindják Peter Mesto Šala
16. Jún 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
377/2023
1 300,00 € Regitko Miroslav, Mgr. Art Mesto Šala
16. Jún 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
377/2023
1 300,00 € Regitko Miroslav, Mgr. Art Mesto Šala
30. Jún 2023
Zmluva o odbornej garancii a poradenstve
378/2023
1 300,00 € Waradzinová Svetlana, Doc.Mgr.art. Mesto Šala
19. Marec 2024
Darovacia zmluva
166/2024
1 300,00 € Nadácia Pontis Mesto Šala
19. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
307/2023
1 200,00 € Mesto Šala SRRZ - RZ pri Základnej umeleckej škole
24. December 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
965/2022
1 197,07 € Slovanet, a.s. Mesto Šala
24. December 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
965/2022
1 197,07 € Slovanet, a.s. Mesto Šala
24. December 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
965/2022
1 197,07 € Slovanet, a.s. Mesto Šala
29. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
132/2024
1 130,00 € Mesto Šala Jóšvaiová Judita
21. Máj 2024
Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým závzkom a Uznanie záväzku
275/2024
1 126,09 € Mesto Šala Mészáros Imrich
24. Jún 2022
Zmluva o podnájme pozemku
471/2022
1 100,00 € Mesto Šaľa MV5 Lunapark, .s.r.o.
23. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
377/2022
1 080,00 € Mesto Šaľa VEČANIA
7. Júl 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
437/2023
1 080,00 € Mesto Šala Reháková Simona