Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. December 2023
nájomná zmluva
1311/2023
2 000,00 € Marián Majerník Mesto Sereď
11. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s televíznym vysielaním
210/2024
2 000,00 € KREATIV GA spol. s.r.o. Mesto Sereď
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta
128/2024
2 000,00 € Mesto Sereď Združenie STORM pri UKF Nitra
6. Jún 2024
Nájom trhového miesta SHJ 2024
526/2024
2 000,00 € Mesto Sereď MICER s.r.o.
11. Jún 2024
Nájom trhového mieseta SHJ 2024
520/2024
2 000,00 € Mesto Sereď SPACITO s. r. o.
13. Jún 2024
nájomná zmluva
675/2024
2 000,00 € Hospitality group s.r.o. Mesto Sereď
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácií-Vodný hrad
186/2023
1 950,00 € Občianske združenie - Vodný Hrad Mesto Sereď
30. Máj 2024
Nájomná zmluva
610/2024
1 900,00 € Mesto Sereď PS:Events, s.r.o.
30. November 2023
Protokol o zverení majetku mesta Sereď do správy Materskej školy ul. D. Štúra 2116/36 v Seredi
1292/2023
1 828,80 € Mesto Sereď Materská škola
19. Marec 2024
Záväzok zhotoviteľa vypracovať v listinnej podobe dokumentáciu mesta Sereď v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
217/2024
1 800,00 € BAB Poradenstvo, s.r.o. Mesto Sereď
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby
470/2024
1 800,00 € HYBL Municipal, s.r.o. Mesto Sereď
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2023
383/2023
1 772,00 € Cyklistický klub AB Mesto Sereď
4. Apríl 2023
Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Sereď na podporu a rozvoj aktivít pre oblasť rozvoja mesta Sereď a životného prostredia v roku 2023
406/2023
1 750,00 € Občianske združenie KC PRIESTOR Mesto Sereď
18. Júl 2023
Kúpna zmluva - projekt: Rozšírenie MŠ D.Štúra v Seredi
892/2023
1 732,56 € MONASTER s.r.o. Mesto Sereď
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácií-KC Priestor
188/2023
1 700,00 € Občianske združenie KC PRIESTOR Mesto Sereď
22. Jún 2023
nájom predajnej plochy
693/2023
1 700,00 € Mesto Sereď MV5 Lunapark s.r.o.
19. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu na 2.polrok 2023
832/2023
1 694,00 € OZ GOEL Mesto Sereď
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácií-Oldtimer Múzeum Sereď
184/2023
1 650,00 € Oldtimer - Muzeum Sereď Mesto Sereď
21. Február 2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov
154/2024
1 650,00 € BAU TRADE SK Mesto Sereď
21. Február 2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov
162/2024
1 650,00 € Haus Land s.r.o. Mesto Sereď