Centrálny register zmlúv

Obec Diakovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2022
Darovacia zmluva na časť pozemku v katastrálnom území Diakovce.
DARZ033/2022
0,00 € Matejdes Milan Obec Diakovce
5. December 2022
Zmluva o dodávke plynu
ZDOD005/2023
0,00 € Slov.plyn.priemysel Obec Diakovce
5. December 2022
Zmluva o dodávke plynu
ZDOD006/2023
0,00 € Slov.plyn.priemysel Obec Diakovce
5. December 2022
Zmluva o dodávke plynu
ZDOD007/2023
0,00 € Slov.plyn.priemysel Obec Diakovce
28. December 2022
Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu
DZ015/2022
0,00 € Slov.plyn.priemysel Obec Diakovce
11. Január 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku
DZ001/2023
0,00 € Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport Obec Diakovce
11. Január 2023
Dodatok k darovacej zmluve zo dňa 01.12.2022.
DZ002/2023
0,00 € Matejdes Milan Obec Diakovce
12. Január 2023
Zmluva o dodávke plynu
ZDOD008/2023
0,00 € Slov.plyn.priemysel Obec Diakovce
26. Január 2023
Darovacia zmluva na časť pozemku v katatsrálnom území Diakovce.
DARZ001/2023
0,00 € Dózsová Judita, Mgr. Obec Diakovce
13. Február 2023
Zmluva o bežnom účte
INE_001/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Diakovce
28. Február 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 301/2017 o nakladaní s komunálnym odpadom
DZ003/2023
0,00 € KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. Obec Diakovce
13. Marec 2023
Darovacia zmluva
DAR002/2023
0,00 € Barnabáš Nagy Obec Diakovce
15. Marec 2023
Darovacia zmluva
DARZ003/2023
0,00 € Kovács Judit Obec Diakovce
15. Marec 2023
Darovacia zmluva
DARZ004/2023
0,00 € Fölker András Obec Diakovce
23. Marec 2023
Dodatok ku kúpnej zmluve
DZ004/2023
0,00 € Mészáros Tomáš Obec Diakovce
2. Máj 2023
Darovacia zmluva
DARZ005/2023
0,00 € Bús Ladislav Obec Diakovce
2. Máj 2023
Zmluva o prevzatí práv a povinností poskytovateľa služby zo zmluvy o zbere elektroodp.
INE_002/2023
0,00 € ROVAMI s.r.o. Obec Diakovce
11. Máj 2023
Darovacia zmluva
DARZ006/2023
0,00 € AGRO - VÁH, s.r.o. Obec Diakovce
23. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení zberu elektroodpadu
INE_003/2023
0,00 € ROVAMI zber s.r.o. Obec Diakovce
6. Jún 2023
Dodatok č. 1 k darovacej zmluve zo dňa 28. 04. 2023
DZ005/2023
0,00 € Bús Ladislav Obec Diakovce