Centrálny register zmlúv

Obec Diakovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o dodávke plynu č. 15120532
D001/2022
0,00 € ELGAS Obec Diakovce
30. September 2022
Darovacia zmluva
DARZ022/2022
0,00 € Václavová Márta Obec Diakovce
30. September 2022
Darovacia zmluva
DARZ023/2022
0,00 € Danadová Alžbeta Obec Diakovce
10. Október 2022
Darovacia zmluva na časti pozemkov v katastrálnom území obce Diakovce.
DARZ025/2022
0,00 € AGRO - VÁH, s.r.o. Obec Diakovce
13. Október 2022
Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpov. za odchýlku
ZDOD002/2023
0,00 € ZSE Energia Obec Diakovce
13. Október 2022
Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
ZDOD003/2023
0,00 € ZSE Energia Obec Diakovce
20. Október 2022
Darovacia zmluva na časť pozemku evidovaného na LV č. 2394, katastrálne územie Diakovce.
DARZ026/2022
0,00 € Gálisová Iveta Obec Diakovce
20. Október 2022
Darovacia zmluva na časť pozemku evidovaného na LV č. 2394, katastrálne územie Diakovce.
DARZ027/2022
0,00 € Pojzl Igor Obec Diakovce
21. Október 2022
Dodatok k DZ zo dňa 26.09.2022.
DZ010/2022
0,00 € Tóth Mikuláš, Ing. Obec Diakovce
25. Október 2022
Dodatok k DZ zo dňa 29.09.2022.
DZ011/2022
0,00 € Danadová Alžbeta Obec Diakovce
27. Október 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
INE_004/2022
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Diakovce
27. Október 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
INE_004/2022
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Diakovce
3. November 2022
Zmluva o dodávke plynu
9107116880
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Diakovce
9. November 2022
Dodatok č. 2 k DZ na časť pozemku v katatstrálnom území Diakovce.
DZ014/2022
0,00 € Tóth Mikuláš, Ing. Obec Diakovce
11. November 2022
Darovacia zmluva na časť pozemku v katastrálnom území Diakovce, LV č. 2101
DARZ028/2022
0,00 € Venerčanová Andrea Obec Diakovce
14. November 2022
Darovacia zmluva na časť pozemku v katastrálnom území Diakovce.
DARZ029/2022
0,00 € Venerčanová Andrea Obec Diakovce
15. November 2022
Darovacia zmluva na časť pozemku v katatsrálnom území Diakovce.
DARZ030/2022
0,00 € Tóthová Zdenka, Ing. Obec Diakovce
16. November 2022
Dohoda č. 22/17/010/79
D001/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Obec Diakovce
21. November 2022
Darovacia zmluva na časť pozemku v katastrálnom území Diakovce.
DARZ031/2022
0,00 € Hudák Martin, Ing. Obec Diakovce
28. November 2022
Darovacia zmluva
DARZ032/2022
0,00 € Ibolya Toková Obec Diakovce