Centrálny register zmlúv

Obec Diakovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2023
Dodatok k NZ zo dňa 23.08.2022 na časť pozemku v katastrálnom území Diakovce.
DNZ_002/2023
20,00 € Arpášová Silvia Obec Diakovce
6. Marec 2023
Dodatok k NZ
DNZ_003/2023
20,00 € Pavol Tóth Obec Diakovce
7. September 2023
Nájomná zmluva
NZ001/2023
18,00 € Fundatio Sanctae Andreas Obec Diakovce
23. September 2022
Nájomná zmluva
NZ006/2022
10,00 € Tóth Pavol Obec Diakovce
23. September 2022
Nájomná zmluva
NZ005/2022
10,00 € Arpášová Silvia Obec Diakovce
9. September 2022
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu
DZ004/2022
8,39 € Slov.plyn.priemysel Obec Diakovce
9. September 2022
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu
DZ004/2022
8,39 € Slov.plyn.priemysel Obec Diakovce
13. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby
ZOPS001/2024
2,50 € Kuruczová Jarmila Obec Diakovce
9. September 2022
Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu
DZ002/2022
2,06 € Slov.plyn.priemysel Obec Diakovce
9. September 2022
Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu
DZ006/2022
2,06 € Slov.plyn.priemysel Obec Diakovce
9. September 2022
Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu
DZ003/2022
1,58 € Slov.plyn.priemysel Obec Diakovce
9. September 2022
Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu
DZ003/2022
1,58 € Slov.plyn.priemysel Obec Diakovce
29. Október 2022
Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu
DZ012/2022
1,58 € Slov.plyn.priemysel Obec Diakovce
25. Október 2022
Nájomná zmluva na pozemky v katastrálnom území obce Diakovce.
NZ008/2022
1,00 € Roľnícke družstvo Šaľa 205 Obec Diakovce
2. November 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
DZ013/2022
1,00 € AIRNET s.r.o. Obec Diakovce
25. August 2023
Zmluva o dodávke plynu
6300142814
0,56 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Obec Diakovce
9. September 2022
Nájomná zmluva na pozemok evidovaný na LV č. 1570, katastrálne územie Diakovce.
NZ004/2022
0,10 € Varga Ľudovít Obec Diakovce
22. Apríl 2022
Úprava vzájomných práv a povinnosti strán pri spracovaní osobných údajov
INE_003/2022
0,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Diakovce
26. Júl 2022
Darovacia zmluva uzatv. podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Obč.zák.v znení nesk. predp.
DARZ003/2022
0,00 € Kuruczová Dorota Obec Diakovce
26. Júl 2022
Darovacia zmluva uzatv. podľa § 628 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Obč.zákonn. v znení nesk.predp.
DARZ002/2022
0,00 € Matejdesz Ondrej Obec Diakovce