Centrálny register zmlúv

Obec Diakovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
ZOPRI_001/2022
725,22 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Diakovce
19. Júl 2022
Zmluva č. 1600/2022/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
ZOPD002/2022
646,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Diakovce
22. Apríl 2022
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zabezpečiť bezchybnú prevádzku redakčného systému.
INE_002/2022
540,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Diakovce
12. Júl 2022
Zmluva č. 995/2022/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu
ZOPD001/2022
535,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Diakovce
10. Júl 2023
Zmluva č. 1112/2023/KULTaCR
ZOPD002/2023
500,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Diakovce
16. Január 2024
Poistná zmluva
DKPZ001/2024
348,99 € Union poisťovňa, a. s. Obec Diakovce
20. Február 2024
Zmluva 2024
INE_003/2024
264,00 € KRTKOVANIE ZSK s.r.o. Obec Diakovce
21. December 2023
Zámenná zmluva
ZZ_002/2023
250,00 € Kurucz Ede Obec Diakovce
6. Jún 2023
Kúpna zmluva
KZ_004/2023
248,75 € Matajszová Helena Obec Diakovce
22. Apríl 2022
Aktivácia a poskyt. účastníkovi na základe dohody program "BIZNIS PREMIUM 23"
ZOPS002/2022
216,00 € T-Com Obec Diakovce
27. Február 2023
Zmluva o Municipálnom úvere
ZOÚ001/2023
200,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Diakovce
2. Máj 2023
Kúpna zmluva
KZ_002/2023
184,00 € Novosadová Anna Obec Diakovce
19. Júl 2022
Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 a násl. Zákona č.40/1964 Zb. Obč. zákonník v znení nesk. predp.
KZ_005/2022
165,00 € Lovászek Patrik Obec Diakovce
9. Máj 2023
Kúpna zmluva
KZ_003/2023
157,50 € Fülöp Zita Obec Diakovce
25. September 2023
Kúpna zmluva
KZ_006/2023
146,55 € BEKOR s.r.o. Obec Diakovce
16. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
ZOZDE001/2025
127,15 € ZSE Energia, a. s. Obec Diakovce
29. Február 2024
Zmluva o spolupráci
ZOS001/2024
120,00 € Zoltán Smatana ATZ-ELEKTROMONTÁŽE Obec Diakovce
20. December 2022
Nájomná zmluva na časť pozemku v katastrálnom území Diakovce.
NZ009/2022
100,00 € Kolózsiová Anna Obec Diakovce
11. Október 2023
Darovacia zmluva
DARZ009/2023
100,00 € Artis Jókai o.z. Obec Diakovce
7. November 2023
Kúpna zmluva
KZ_010/2023
100,00 € MMB Work s.r.o. Obec Diakovce