Centrálny register zmlúv

Obec Diakovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
ZOPFP001/2023
4 200,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Diakovce
3. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
ZOPS002/2024
3 000,00 € Corvin & Partners Consulting s. r. o. Obec Diakovce
9. November 2023
Poistná zmluva
PZ_001/2023
2 894,22 € Union poisťovňa, a. s. Obec Diakovce
16. Február 2024
Zmluva o dielo
ZOD002/2024
2 760,00 € Veríme v Zábavu, s.r.o. Obec Diakovce
26. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
ZOPFP001/2022
2 481,84 € Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport Obec Diakovce
22. Apríl 2022
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať na svoje náklady a nebezpečenstvo pre objednávateľa - webové sídlo s prezentáciou www.diakovce.sk a záväzok objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť za neho stanovenú cenu.
INE_001/2022
2 160,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Diakovce
8. August 2023
Kúpna zmluva
KZ_005/2023
2 000,00 € RiFo s.r.o. Obec Diakovce
28. November 2022
Kúpna zmluva
KZ_010/2022
1 710,00 € BEKOR s.r.o. Obec Diakovce
25. Júl 2023
Mandátna zmluva
MZ_0001/2023
1 500,00 € Koodis, s. r. o. Obec Diakovce
5. Máj 2022
Zmluva č. 1422047
ZOD1_001/2022
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Diakovce
5. Máj 2023
Zmluva č. 1423046
ZOPD001/2023
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Diakovce
21. Marec 2024
Zmluva č. 1424045
ZOPD001/2024
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Diakovce
13. November 2023
Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET
INE_010/2023
1 038,00 € Galileo Corpoation s. r. o. Obec Diakovce
5. Marec 2024
Darovacia zmluva
DARZ001/2024
1 000,00 € AGRO-VÁH,s.r.o. Obec Diakovce
1. December 2022
Kúpna zmluva
KZ_012/2022
990,00 € Mészáros Tomáš Obec Diakovce
21. Júl 2022
Kúpna zmluva
KZ_006/2022
985,00 € Komjáti Peter Obec Diakovce
6. September 2023
Mandátna zmluva
MZ_002/2023
960,00 € KOODIS,s.r.o Obec Diakovce
6. September 2023
Mandátna zmluva č. 07/2023
MZ_003/2023
960,00 € KOODIS,s.r.o Obec Diakovce
6. September 2023
Mandátna zmluva č.08/2023
MZ_004/2023
960,00 € KOODIS,s.r.o Obec Diakovce
26. Apríl 2023
Kúpna zmluva
KZ_001/2023
890,00 € Tok György Obec Diakovce