Centrálny register zmlúv

Obec Diakovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2022
Kúpna zmluva č. 20220621
KZ_004/2022
33 949,00 € Gastroonline s. r. o. Obec Diakovce
26. August 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
KZ_007/2022
30 113,10 € Bukovsky Patrik Obec Diakovce
17. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZMLUVA NFP001/2023
28 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Diakovce
24. Január 2024
Zmluva o dielo č. 1/2024
ZOD001/2024
27 900,00 € DKVIA s.r.o. Obec Diakovce
13. Máj 2022
Kúpna zmluva OU-NR-MPO-2022/002197
KZ_003/2022
24 700,00 € Okresný úrad Nitra Obec Diakovce
12. Október 2022
Kúpna zmluva
KZ_008/2022
24 700,00 € Matus Štefan Obec Diakovce
10. Júl 2024
Kúpna zmluva
KZ_004/2024
13 700,00 € Nagyová Natália, JUDr. Obec Diakovce
25. September 2023
Dohoda o odstránení duplicitného vlastníctva a KZ
D002/2023
13 510,00 € BEKOR s.r.o. Obec Diakovce
17. Október 2022
Zmluva o poskytnutí podpory
ZOPP001/2022
12 638,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Diakovce
17. Október 2022
Zmluva o poskytnutí podpory
ZOPP001/2022
12 638,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Diakovce
17. Október 2022
Zmluva o poskytnutí podpory
ZOPP001/2022
12 638,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Diakovce
28. November 2022
Kúpna zmluva
KZ_011/2022
12 320,21 € BEKOR s.r.o. Obec Diakovce
20. November 2023
Zmluva o dielo
ZOD006/2023
11 500,32 € Veríme v Zábavu, s.r.o. Obec Diakovce
17. Október 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
ZOPD004/2023
11 500,00 € Stredoeurópska nadácia - Középeurópai alapítvány Obec Diakovce
22. Marec 2024
Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti
KZ_001/2024
8 600,00 € BEKOR s.r.o. Obec Diakovce
14. September 2023
Zmluva o dielo
ZOD005/2023
8 509,56 € Lion Group SK s.r.o. Obec Diakovce
28. Február 2024
Zmluva dielo
ZOD003/2024
6 312,00 € Veríme v Zábavu, s.r.o. Obec Diakovce
17. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
ZOPD002/2024
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Diakovce
19. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
ZOPD003/2023
4 993,56 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Diakovce
17. Január 2024
Dodatok - poistenie majetku
DKPZ0022024
4 433,53 € Union poisťovňa, a. s. Obec Diakovce