Centrálny register zmlúv

Obec Hamuliakovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2022
Zabezpečiť pre odberateľa umelecké vystúpenie hudobného duo zoskupenia LeRa+Pavol Drapák podľa ustanovení uvedených v tejto zmluve
EXT_019/2022
1 400,00 € Amore Sui o.z. Obec Hamuliakovo
14. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzaveretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zneni neskorších predpisov
EXT_033/2022
1 600,00 € PROF&PARTNERS s.r.o. Obec Hamuliakovo
8. Február 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
EXT_006/2023
1 600,00 € PROF&PARTNERS s.r.o. Obec Hamuliakovo
11. December 2023
Dohoda o splácaní dlhu
EXT_097/2023
1 758,80 € Kirethová Tünde Obec Hamuliakovo
1. November 2023
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
EXT_088/2023
1 800,00 € Gašková Soňa, JUDr. Obec Hamuliakovo
2. Marec 2023
Kúpna zmluva č. MPV/SVD G-N/HAMULIAKOVO 2021/0462
EXT_010/2023
2 421,26 € Vodohospodárska výstavba, š.p. Obec Hamuliakovo
20. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT/2022/0545
EXT_026/2022
2 500,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Hamuliakovo
28. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Hamuliakovo v roku 2022
EXT_050/2022
2 500,00 € Športový klub Hamuliakovo Obec Hamuliakovo
25. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Hamuliakovo v roku 2022
INT_023/2022
3 000,00 € Športový klub Hamuliakovo Obec Hamuliakovo
15. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Hamuliakovo v roku 2023
INT_035/2023
3 500,00 € Športový klub Hamuliakovo Obec Hamuliakovo
30. Marec 2023
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru
EXT_018/2023
3 560,00 € ProGrafit s.r.o. Obec Hamuliakovo
16. September 2022
Kúpna zmluva
EXT_038/2022
4 500,00 € Kránitz Ladislav Obec Hamuliakovo
3. Máj 2023
Kúpna zmluva
EXT_030/2023
5 258,40 € Šimon Miroslav Obec Hamuliakovo
2. August 2023
Dodatok č. 7 k poistnej zmluve č. 800 401 3209
EXT_057/2023
6 463,16 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Obec Hamuliakovo
22. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo "Projektová dokumentácia pre stavbu Základná škola Hamuliakovo"
INT_054/2022
6 480,00 € Lučan Ján, Ing. arch. Obec Hamuliakovo
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Hamuliakovo v roku 2024
EXT_024/2024
6 500,00 € HAMIKOVO O.Z. Obec Hamuliakovo
8. Marec 2023
Kúpna zmluva
INT_014/2023
7 500,00 € Michalov Juraj Obec Hamuliakovo
22. September 2022
Rámcová kúpna zmluva č. 2/2022/ŠJ
INT_043/2022
8 610,36 € PROJEKT-MARKET s.r.o. Obec Hamuliakovo
1. November 2023
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
EXT_087/2023
8 640,00 € SG consult s.r.o. Obec Hamuliakovo
18. September 2023
Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo
EXT_073/2023
11 449,57 € BeMiCon s.r.o. Obec Hamuliakovo