Centrálny register zmlúv

Obec Cabaj - Čápor

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta
021/2022
13,30 € Ema Čermáková Obec Cabaj Čápor, Obecný úrad, 951 17 Cabaj - Čápor 543
6. Jún 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta
020/2022
13,30 € Ema Čermáková Obec Cabaj Čápor, Obecný úrad, 951 17 Cabaj - Čápor 543
6. Jún 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta
017/2022
13,30 € Gabriela Tirolová Obec Cabaj Čápor, Obecný úrad, 951 17 Cabaj - Čápor 543
6. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
019/2020
13,30 € Mária Macúchová Obec Cabaj Čápor, Obecný úrad, 951 17 Cabaj - Čápor 543
6. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
016/2022
13,30 € Mária Macúchová Obec Cabaj Čápor, Obecný úrad, 951 17 Cabaj - Čápor 543
16. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
013/2022
13,30 € Štefan Patala, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
16. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
023/2022
13,30 € Eva Vojtelová Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
27. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
024/2022
13,30 € Peter Demo, Nitra Čermáň Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
27. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
025/2022
13,30 € Peter Demo Nitra - Čermáň Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
29. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
015/2022
13,30 € Peter Kováč, Poľný Kesov Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
29. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
014/2022
13,30 € Oliva Kochanová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
30. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
027/2022
13,30 € RNDr. Beata Holecová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
18. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
028/2022
13,30 € Anna Tasáryová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
20. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
029/2022 C
13,30 € Ing. Karol Lehoťák, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
26. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
019/2022-Č
13,30 € Mária Žilíková, Nitra Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
26. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
030/2022/C
13,30 € Pavla Mrlláková, Nitra Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
31. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
034/2022 C
13,30 € Miroslav Rapsa Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
12. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
035/2022/C
13,30 € Jarmila Kĺbiková Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
19. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
037/2022 C
13,30 € Juliana Brezinská Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
19. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
036/2022 C
13,30 € Juliana Brezinská Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor