Centrálny register zmlúv

Obec Cabaj - Čápor

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
004/2023 C
6,70 € Anton Bosák, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
1. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
004/2023/Č
6,70 € MUDr. Ľudovít Lehoťák, Nitra Obec Cabaj-Čápor
24. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
015/2023/c
6,70 € Marta Gemmelová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
26. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
018/2023/C
6,70 € Ivan Minárik, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
24. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 025/2023/Č
6,70 € Róbert Lauko Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
29. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 30/2023/Č
6,70 € Jarmila Ligačová Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
20. Júl 2022
Kúpna zmluva na prevod majetku
KZ 6/2022
11,60 € Ing. Ondrej Ligač a manž., Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
6. Jún 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta
021/2022
13,30 € Ema Čermáková Obec Cabaj Čápor, Obecný úrad, 951 17 Cabaj - Čápor 543
6. Jún 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta
020/2022
13,30 € Ema Čermáková Obec Cabaj Čápor, Obecný úrad, 951 17 Cabaj - Čápor 543
6. Jún 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta
017/2022
13,30 € Gabriela Tirolová Obec Cabaj Čápor, Obecný úrad, 951 17 Cabaj - Čápor 543
6. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
019/2020
13,30 € Mária Macúchová Obec Cabaj Čápor, Obecný úrad, 951 17 Cabaj - Čápor 543
6. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
016/2022
13,30 € Mária Macúchová Obec Cabaj Čápor, Obecný úrad, 951 17 Cabaj - Čápor 543
16. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
013/2022
13,30 € Štefan Patala, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
16. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
023/2022
13,30 € Eva Vojtelová Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
27. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
024/2022
13,30 € Peter Demo, Nitra Čermáň Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
27. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
025/2022
13,30 € Peter Demo Nitra - Čermáň Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
29. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
015/2022
13,30 € Peter Kováč, Poľný Kesov Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
29. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
014/2022
13,30 € Oliva Kochanová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
30. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
027/2022
13,30 € RNDr. Beata Holecová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
18. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
028/2022
13,30 € Anna Tasáryová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor