Centrálny register zmlúv

Obec Cabaj - Čápor

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Júl 2023
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. NZ 24/2023
NZ 24/2023
0,00 € Ing. Katarína Hurťáková a manž., Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
15. August 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 29/2023
0,00 € Roman Plecho, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
12. September 2023
DOHODA O UŽÍVANÍ A UDRŽIAVANÍ KOMUNIKÁCIÍ
Doh. 9/2023
0,00 € Ing. Viliam Kompas, Kozmonautov 8, 949 01 Nitra Obec Cabaj-Čápor
14. September 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZV 30 /2023
ZV 30/2023
0,00 € Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja Obec Cabaj-Čápor
21. September 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZV 31 /2023
ZV 31/2023
0,00 € Jaroslava Čanakyová, Cabaj-Cápor Obec Cabaj-Čápor
25. September 2023
Zmluva o výpožičke ZV 29/2023
ZV 29/2023
0,00 € OZ Família Cabaj-Čápor, Fraštacká ulica 1088/56, 951 17 Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
27. September 2023
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. NZ 30/2023
NZ 30/2023
0,00 € Martin Čanaky, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
24. Október 2023
Zmluva o výpožička ZV 33/2023
ZV 33/2023
0,00 € Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja Obec Cabaj-Čápor
25. Október 2023
Zmluva o spolupráci
N20231017048
0,00 € mplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 6, 814 55 Bratislava Obec Cabaj-Čápor
25. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 34/2023
0,00 € Barbora Vargová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
31. Október 2023
Zmluva o výpožička ZV 32/2023
ZV 32/2023
0,00 € Martin Klačan, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
31. Október 2023
Zmluva o výpožička ZV 35/2023
ZV 35/2023
0,00 € Milan Vinco Částa, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
31. Október 2023
Zmluva o výpožička ZV 36/2023
ZV 36/2023
0,00 € Família Cabaj-Čápor, Fraštacká ulica 1088/56, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
7. November 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZV 37/2023
ZV 37/2023
0,00 € SČK územný spolok Nitra Vajanského 7, Nitra Obec Cabaj-Čápor
13. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 027/2023
0,00 € Iveta Bosáková, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
23. November 2023
Zmluva o výpožičke ZV 34/2023
ZV 34/2023
0,00 € Združenie rodičov pri ZŠ Jána Domastu Caba-Čápor Obec Cabaj-Čápor
28. November 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZV 42/2023
ZV 42/2023
0,00 € Slovenský skauting 23. zbor Nitrava Obec Cabaj-Čápor
29. November 2023
Mandátna zmluva
MZ 1/2023
0,00 € Ing. Anna Halabrínová, Sereď Obec Cabaj-Čápor
30. November 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZV 41/2023
ZV 41/2023
0,00 € Família Cabaj-Čápor, Fraštacká ulica 1088/56, Cabaj-Čápor 951 17 Obec Cabaj-Čápor
11. December 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZV 38/2023
ZV 38/2023
0,00 € Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja Obec Cabaj-Čápor