Centrálny register zmlúv

Obec Cabaj - Čápor

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Október 2022
Z M L U V A o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rozpočtový rok 2022
O 10/2022
0,00 € Monika o.z. Družstevná 1518, 951 31 Močenok Obec Cabaj-Čápor
4. November 2022
Nájomná zmluva
NZ 69/2022
0,00 € Mgr. Valéria Kompasová Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
8. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 71/2022
0,00 € Futbalový klub FC Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
14. November 2022
Kúpna zmluva č. KZ 2/2022
1
0,00 € Peter Vágai, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
15. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 73/2022
0,00 € Ing. Pavol Lehoťák, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
15. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 72/2022
0,00 € Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja, Nitra Obec Cabaj-Čápor
23. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 74/2022
0,00 € Združenie rodičov pri ZŠ Jána Domastu Čápor, Ulica Jána Domastu 1085/5, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
30. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 75/2022
0,00 € Ing. Jozef Ligač, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
2. December 2022
Zmluva o poskytovaní služby IUnBiz
307785
0,00 € VÚB a.s. Bratislava Obec Cabaj-Čápor
5. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 76/2022
0,00 € Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
13. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny
1202/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany Obec Cabaj-Čápor
16. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Cabaj-Čápor NZ 78/2022
NZ 78/2022
0,00 € Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Cedroň Čápor Obec Cabaj-Čápor
27. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 80/2022
0,00 € Roman Ďurica Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
27. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 79/2022
0,00 € Slnkom odetí o.z. Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
10. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 1/2023
0,00 € Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja, Nitra Obec Cabaj-Čápor
13. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 3/2023
0,00 € Stolnotenisový klub Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
13. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 2/2023
0,00 € Občianske združenie Fit tréner Cabaj 1514, Csabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
17. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 4/2023
0,00 € Iveta Ballayová Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
24. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 6/2023
0,00 € Združenie rodičov pri ZŠ Cabaj-Čápor, časť Cabaj Obec Cabaj-Čápor
25. Január 2023
Zmluva o poskytovaní technickej služby
TS 3/2023
0,00 € JC Computers & Copy s.r.o. Žihárec Obec Cabaj-Čápor