Centrálny register zmlúv

Obec Cabaj - Čápor

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 016/2024/Cabaj
13,30 € Anton Illéš, Mojmírovce Obec Cabaj-Čápor
31. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 018/2024
13,30 € Ing. Gréta Masárová Senec Obec Cabaj-Čápor
31. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 020/2024
13,30 € Ing. Gréta Masárová Senec Obec Cabaj-Čápor
31. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 021/2024
13,30 € Eduard Konvalinka, Bratislava-Devínska Nová Ves Obec Cabaj-Čápor
5. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 022/2024/Cabaj
13,30 € Ervín Illéš, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
14. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 024/2024/Cabaj
13,30 € Gabriela Illéšová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
17. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 007/2024/Čápor
13,30 € Jaroslav Lehoťák, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
24. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 026/2024/Cabaj
13,30 € Ing. Daniel Snovák, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
24. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 025/2024/Cabaj
13,30 € Ing. Daniel Snovák, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
2. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 027/2024/Cabaj
13,30 € Roman Beňo, Mnichovo Hradište Obec Cabaj-Čápor
3. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 10/2023
17,00 € Milan Částa Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
26. Február 2024
Dodatok č. 2 4419010333 k PZ číslo:
4419010333/2024
24,53 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurace Group Štefániková 17, Bratislava Obec Cabaj-Čápor
21. Júl 2022
Zmluva o nájme pozemku
NZ 51/2022
25,00 € Alexander Vígh, Kútniky Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
29. September 2022
Kúpna zmluva 9/2022
KZ 9/2022
40,00 € Husardekor s.r.o. Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
4. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 70/2022
42,50 € Monika Budayová Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
23. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. KZ 3/2022
KZ 3/2022
48,00 € Spoluvlastníci LV č. 5 k.ú. Čápor Obec Cabaj Čápor, Obecný úrad, 951 17 Cabaj - Čápor 543
9. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Cabaj-Čápor
NZ 43/2022
50,00 € Martina Pákozdyová Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
16. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Cabaj-Čápor
NZ 45/2022
50,00 € Eva Kochanová Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
21. Júl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Cabaj-Čápor
NZ 53/2022
50,00 € Pavel Kovár, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
21. Júl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Cabaj-Čápor
NZ 52/2022
50,00 € Veronika Kolečániová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor