Centrálny register zmlúv

Obec Cabaj - Čápor

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 31/2023/Č
13,30 € Jarmila Ligačová Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 39/2023/Č
13,30 € Marián Mészáros, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 032/2023/Č
13,30 € Darina Antalecová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 040/2023/C
13,30 € Ján Kovačovský, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
10. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta číslo: 001/2024/Cabaj
ZHM 0001/2024/Cabaj
13,30 € Tatiana Blažková Sobůlky Obec Cabaj-Čápor
26. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
002/2024/Čápor
13,30 € Ing. Zuzana Vontorčíková, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
29. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
002/2024/Caba
13,30 € Peter Alföldy Šaľa Obec Cabaj-Čápor
6. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 004/2024/Cabaj
13,30 € Tariana Mráziková, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
9. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 003/2024/Čápor
13,30 € Jozefína Minarčíková, Prievidza – Prievidza Obec Cabaj-Čápor
9. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 005/2024/Cabaj
13,30 € Gabriela Balontayová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
2. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 006/2024/Cabaj
13,30 € PaedDr. Eva Hranaiová, Nitra Obec Cabaj-Čápor
8. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 009/2024/Cabaj
13,30 € Petra Gombášová, Nitra - Párovské Háje Obec Cabaj-Čápor
8. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 008/2024/Cabaj
13,30 € Petra Gombášová, Nitra - Párovské Háje Obec Cabaj-Čápor
8. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 007/2024/Cabaj
13,30 € Petra Gombášová, Nitra - Párovské Háje Obec Cabaj-Čápor
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 004/2024/Čápor
13,30 € Jozefína Cintulová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 011/2024/Cabaj
13,30 € Eva Ligačová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 010/2024/Cabaj
13,30 € Miroslav Jamrich, Šaľa Obec Cabaj-Čápor
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 013/2024/Cabaj
13,30 € Eva Ligačová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
25. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 015/2024/Cabaj
13,30 € Ľudmila Leskovská Nitra Obec Cabaj-Čápor
3. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 006/2024/Čápor
13,30 € Jana Bírová Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor