Centrálny register zmlúv

Obec Cabaj - Čápor

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
006/2023/Č
13,30 € Blanka Kurucová, Vinodol Obec Cabaj-Čápor
15. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
007/2023/C
13,30 € Mária Nemčeková Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
008/2023/C
13,30 € Ing. Janette Brixová Bratislava - Karlova Ves Obec Cabaj-Čápor
8. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
009/2023-Č
13,30 € Ľuboš Chovanec Nitra Obec Cabaj-Čápor
13. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
011/2023/Č
13,30 € Helena Szabová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
13. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
010/2023/Č
13,30 € Helena Szabová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
13. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
009/2023/C
13,30 € Adriana Sabová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
20. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
014/2023/C
13,30 € Daniel Žember, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
20. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
013/2023/C
13,30 € Jana Kováčová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
24. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
016/2023/C
13,30 € Jozef Jurovčík, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
26. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
017/2023/C
13,30 € Milan Macháli, Hliník nad Hronom Obec Cabaj-Čápor
2. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
019/2023/C
13,30 € Roman Čanaky, Nitra Obec Cabaj-Čápor
29. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
0172023Č
13,30 € Anna Timková, Prešov Obec Cabaj-Čápor
31. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
020/2023/C
13,30 € Viliam Bistriansky, Nitra Obec Cabaj-Čápor
5. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
021/2023/C
13,30 € Alena Žemberová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
12. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
022/2023/C
13,30 € Alena Žemberová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
23. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
023/2023/C
13,30 € Mária Zaťková, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
28. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
024/2023/C
13,30 € Mária Packová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
11. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
025/2023/C
13,30 € Renáta Šinalová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
24. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
026/2023/C
13,30 € Helena Tasáryová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor