Centrálny register zmlúv

Obec Cabaj - Čápor

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2022
Dohoda o odovzdávaní odpadov vhodných na využitie v domácnosti
Dohoda 2022
0,00 € Foxconn Slovakia spol. s r.o.Nitra Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
4. August 2022
Zmluva o výpožičke
54249/2022
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
10. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
032/2022/C
0,00 € Viera Šokyová, Mojmírovce Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
16. August 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Cabaj-Čápor
NZ 56/2022
0,00 € Futbalový klub FC Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
23. August 2022
ZMLUVA O NÁJME BYTU
NZ 55/2022
0,00 € Andrea Gunišová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Obecný úrad, 951 17 Cabaj - Čápor 543
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
033/2022 C
0,00 € Ing, Viktor Baraník Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
26. August 2022
ZMLUVA O NÁJME BYTU
NZ 54/2022
0,00 € Boris Horváth, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
5. September 2022
Zmluva o dodávke elektriny
0857/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA s.r.o. Piešťany Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
5. September 2022
Zmluva o dodávke elektriny
0855/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA s.r.o. Piešťany Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
7. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 58/2022
0,00 € Ing. Pavol Lehoťák, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
9. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov Kaštieľ
NZ 60/2022
0,00 € Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja ZO Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
22. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Cabaj-Čápor
NZ 61/2022
0,00 € Marek Dukay Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
26. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Cabaj-Čápor
NZ 62/2022
0,00 € Futbalový klub FC Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
26. September 2022
Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku zo zmluvy o poskytovaní podpory
ORP/ZO/2020/42
0,00 € SAŽP Banská Bystrica Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
29. September 2022
Zámenná zmluva 11/2022
KZ 11/2022
0,00 € Juraj Kuna Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
11. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Cabaj-Čápor
NZ 64/2022
0,00 € Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja ZO ZZP Cabaj- Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
17. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 66/2022
0,00 € Ing. Pavol Lehoťák, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
21. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Cabaj-Čápor
NZ 68/2022
0,00 € Mgr. Valéria Kompasová Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
21. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Cabaj-Čápor
NZ 67/2022
0,00 € Ing. Pavol Lehoťák, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
27. Október 2022
Zmluva o prevádzkovaní
43/05/7176/22
0,00 € ZsVS a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Obec Cabaj-Čápor